Hírek >

Hír |

Az Erdély Ma­gyar Iro­dalmáért Alapítvány díjátadó ünnepsége
Az Erdély Ma­gyar Iro­dalmáért Alapítvány hagyományos díjátadó ünnepségére 2016. október 15-én, szom­ba­ton este 7 óra­kor kerül sor a székely­ud­var­he­lyi Polgármes­te­ri Hi­va­tal Szent István termében.
 
Az ünnepség prog­ram­ja:
 

Köszöntőt mond: Gálfal­vi Zsolt.
Ünne­pi műsor a Palló Imre Művésze­ti Líceum diákja­i­nak előadásában.
Po­mogáts Béla előadása: 1956 a ma­gyar iro­da­lom­ban.
Az EMIA-díjak átadása.
 
Díja­zot­tak:
Bölöni Do­mo­kos. Laudációt mond Zsidó Fe­renc.
Lőrincz György. Laudációt mond Egyed Péter.
 
A Hídverő-díj átadása:
Díja­zott: Dr. Csa­pody Miklós. Laudációt mond Kántor La­jos.