Hírek >

Hír |

A Bárka tanulmány- és esszépályázata
25 éves Bárka szerkesztősége jubileuma alkalmából tanulmány- és esszépályázatot hirdet.

 
A cél a magyar irodalom elmúlt tíz évének föltérképezése, számbavétele.

 
A pályázók feladata max. 25–30 000 karakteres tanulmány vagy esszé írása és beküldése a szerkesztőség címére.

 
Az írások témája lehet az elmúlt tíz év lírájának, prózájának, drámájának bármely olyan értékhordozó jelensége, tendenciája, amely önmagán túlmutató jelentőséggel bír, s amelyet a szerző a kortárs magyar irodalom egésze, egyetemessége szempontjából figyelemre méltónak tart.

 
A szerkesztőség publikálatlan szövegeket és tanulmány esetén olyan dolgozatokat vár, amelyek megfelelnek a tudományos szakszerűség elvárásainak, de nem csupán a szakma számára íródnak, nyelvhasználatukkal, fogalomkészletükkel közérthetőségre törekszenek.

 
A pályázatokat a szerkesztőség tagjaiból álló, szakértő zsűri értékeli, amely fenntartja magának a díjak ki nem adásának jogát, mint ahogy a díjazott és nem díjazott alkotások publikálási jogát is, utóbbiak esetében természetesen illő honorárium ellenében.

 

 
Díjak:

 
1. díj: 300.000 forint

2. díj: 200.000 forint

3. díj: 100.000 forint

 
Értékes különdíjak

 

Határidő: 2018. augusztus 1. Eredményhirdetés: 2018. december 1.

 
Cím: barkaszerk@barkaonline.hu