Hírek >

Hír |

A budapesti MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület kiállítása
Július 28-án Csíkszeredában, a Megyeháza Galériában tekinthető meg a MAMŰ Társaság kiállítása. A kiállítást délután hat órától L. Simon László nyitja meg, majd Ütő Gusztáv képzőművész performanszával zárja az eseményt. A kiállítás augusztus 11-ig látogatható.

 

A MAMŰ Társaság Magyarországon elsők között alakult és bejegyzett kulturális egyesület. Nevét a korábban /1978–1984/ Marosvásárhelyen működtetett, hasonló elnevezésű művészeti csoportosulástól kölcsönözte. Akkor és ott a Marosvásárhelyi Műhely rövidítése, a „MAMŰ” Ágoston Vilmos író, publicista „találmányaként” került be a köztudatba.

 

Az 1991-ben Budaörsön alakult művészeti egyesület, a névazonosságon túl úgy kapcsolódik az előbb említett csoportosuláshoz, hogy az alapító tagok között ott találunk jó néhány, időközben Marosvásárhelyről Magyarországra áttelepült képzőművészt, akik a 70-es évek végén tevékeny tagjai voltak a Marosvásárhelyi Műhelynek. Természetesen a társaságnak állandó kapcsolata van az erdélyi város művészeti életével, hiszen ma is vannak Erdélyben élő tagjai. Az egyesületnek emellett jelentős nyugat-európai tagsága is van, amely többségében olyan képzőművészekből áll, akik a kommunista érában emigráltak Romániából a szabadabb világba. Mindezek együttesen a tagság egyik (kisebb) felét jelentik, a másik felét a Magyarországon született művészek teszik ki. A tagság létszáma jelenleg 215, amely évről évre bővül kvalitás, aktivitás és eszmeiség figyelembevételével.

 

A tagság összetételét tekintve, a képzőművészek mellett elméleti szakemberek (művészettörténészek, kurátorok, írok), illetve előadóművészek (improvizatív zenészek, táncosok, performer művészek) is találhatóak, mellyel az Egyesületnek az a célja, hogy a kulturális életet minél sokrétűbben alakítsa, szakmai szegmenseit lefedje és lehetőséget teremtsen a műfajok közötti átjárhatóságra.

 

A MAMŰ Egyesület szándéka szerint, aktívan részt kíván venni a kortárs művészeti történésekben. Ezért tevékenységét úgy alakította, hogy abban helyet kapjon az egyesületen kívüli művészeti események szervezése és bemutatása. Ez a hazai és nemzetközi művészeti életbe való integrációs törekvés látszik megvalósulni a különböző csereakciók lebonyolításában, illetve a nem egyesületi tagok kiállításainak szervezésében.

 

A MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület tagjaiból szervezett kiállítás a kisebbségi sorskérdés, nemzeti önkép, kollektív nemzeti emlékezet témaköreit járja körül kortárs képzőművészeti reflexiókon keresztül.

 

Szervezők: Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Megyeháza Galéria, MAMŰ Társaság kulturális egyesület.

Hargita Megyei Kulturális Központ