A legutolsó Bretter kör – Rimbaud szerepében: Varga László Edgár
A legutolsó Bretter György Irodalmi Kör február 18-án este vette kezdetét, melynek főszereplője Varga László Edgár költő, illetve rimbaud 2. szerepvers-ciklusának részletei voltak. Vitaindítóként Horváth Benji felvetette, hogy vajon mi köze lehet az est meghívottjának a 19. század költőjéhez, Arthur Rimbaudhoz, és ahhoz a feltevéshez, hogy Rimbaud nem hagyja abba az írást fiatalkorában, vagy esetleg újrakezdi öregkorában. Továbbá kiemelte a versek játékosságát, iróniáját, és kijelentette, hogy bár a versek komolyak, de ha túl komolyan vennénk őket, akkor máris unottan léphetnénk tovább.

 

Fischer Botond meglátása alapján a meghívott versei hidat képeznek két paradigma, a posztmodern és a posztmodern utáni között. Kiemelte a szerepjáték erősségét, mely jellemzően a kilencvenes évek versnyelvére utal, és szerinte a versek autentikussága pont ettől működik. Megjegyezte, hogy egyedül a ragrímek jelenlétének miértjét nem érti, noha tudja, hogy pont az irónia szerepét szolgálják.

 
 

 

Sánta Miriám, az est moderátora a szöveg intertextuális viszonyaira hívta fel a figyelmet, hangsúlyozta a versek formavilágát, ritmusát, majd felvetette ezzel kapcsolatban, hogy vajon megírhatók-e ezek a gondolatok szabadvers formájában, és ha igen, akkor mi lenne belőlük, emellett pedig a címek kérdését is feldobta. Okos Attila véleménye szerint pont a szövegek parodisztikus, önironikus hangulata miatt nem működhetnek szabad versként, később pedig is kiemelte a bonyolult utalásrendszert, ami miatt a szövegek mintha valami különös ars poeticája lennének a költőnek. Gál Hunor ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy szerinte a téma mindenképp tudna szabadversként működni, ugyanakkor kifogásolta a vers(ek) hosszúságát. Horváth Benji ezzel nem értett egyet; szerinte is van mit vágni a versekből, de nem találja különösebben hosszúnak őket, és hozzátette, hogy egy köteten belül címtelen versekként működőképesebbek. Fischer Botond ehhez csak annyit fűzött hozzá, hogy szerinte is elképzelhetők szabadversként, de Varga László Edgár esetében nem kell ezt elképzelnünk.

 

Az est végéhez közeledve a beszélgetés résztvevői felvetették még a szövegek ciklikus jellegét, hogy Varga L. Edgár egy globális történetet fogalmaz meg, melyek egy globális korban íródtak, már-már úgy tűnik, madártávlatból. A meghívott a hozzászólásokat megköszönve és reagálva rájuk többek között azt jegyezte meg, hogy bár elhangzott a PC költészet a verseivel kapcsolatban, de ha már a költészet is PC költészetté válik, akkor ő visszavonul.

 

Horváth Benji zárta az estét: megtudtuk, hogy a Bretter kör nem vész el, csak átalakul: a jövőben Bréda Ferenc Irodalmi Kör néven fog folytatódni.