Hírek >

Hír |

A leszakadt Erdély első száz éve – Váradi Törzsasztal
A leszakadt Erdély első száz éve címmel jelenik meg Szilágyi Aladár kortárs magyar történészekkel készített interjúinak legújabb válogatása.

 

A nagyváradi Szacsvay Akadémia előző évadában Nagyváradon járt szakemberekkel folytatott, rövidített változatában az Erport.ro oldalon megjelent beszélgetések kerültek be a kötetbe: Fodor János 1918–1920: Az impériumváltás stációi; Bárdi Nándor: Kiáltó szavak, pártok, paktumok; Sárándi Tamás: A II. bécsi döntés és a „kis magyar világ”; L. Balogh Béni A szétfejlődés kezdetei Dél‑Erdélyben; Romsics Ignác: Az autonómia igézete és a párizsi békeszerződés; Gagyi József: Román átalakulások 1945‑től 1968-ig;  Stefano Bottoni: 1956 hatása és következményei Erdélyben; Novák Csaba Zoltán: A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája; Nagy Mihály Zoltán: Temesvártól Marosvásárhelyig; Kiss Tamás: Társadalmi és politikai változások 1990 után)

 

A könyv bemutatóját 2019. május 6-án, hétfőn 18 órától a Várad folyóirat új szerkesztőségében, a Patriotilor utca 2. szám alatt, a színház egykori díszletraktárában (az Astoria/EMKE kávéház mellett) tartják.

 

A rendezvény meghívottja, az egyik interú alanya, Nagy Mihály Zoltán főlevéltáros. Házigazda Szűcs László.