Hírek >

Hír |

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002-ben határozta el, hogy csatlakozik a magyar tudomány novemberi ünnepéhez, és megszervezte első konferenciáját A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (MTNE) címmel. Az évente megtartott rendezvény időpontja – az EME 1859-es alapító közgyűlésére emlékezve – a november 23-ához közeli hétvégére lett kitűzve. Hagyománnyá vált, hogy a pénteki nyitónapon plenáris előadások hangozzanak el a tudomány időszerű kérdéseiről, ehhez az idén is fiatal hazai kutatókat kértek fel, szombaton pedig a hét szakosztály és fiókegyesületeink tartják meg a saját tudományterületükhöz szabott konferenciájukat, illetve az egyes régiókban és tudományágakban felmerülő sajátos kérdéskörökben maguk határozzák meg annak a tematikáját is. Az évek során ezek a rendezvények is kiszélesedtek, s egyes konferenciákat október, illetve november különböző időpontjaiban tartják meg.
 
Az EME hét szakosztálya és négy fiókegyesülete összesen 15 rendezvényével járul hozzá Egyesületünk központi rendezvényéhez, s ezáltal kapcsolódik a Magyar Tudományos Akadémia tudományünnepi rendezvény sorozatához.
 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat egyik fő célkitűzése, hogy az erdélyi magyar tudományosság fóruma legyen, tükrözve a hazai eredmények s gondok mellett az összmagyar és nemzetközi tudományművelés irányait, s lehetőség szerint a kiemelkedőbb megvalósításait is. Ugyanakkor a kapcsolatteremtésekre s kutatási közreműködések kialakítására, megtartására is hatékony fórumként szolgál.
 
2017-ben A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című konferencia nyitóünnepségét és plenáris előadásait november 24-én, pénteken tartjuk Kolozsvárott a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
 
Az utóbbi években a fórum témájának megválasztásában is az MTA ajánlását követtük, így az idei, 16. rendezvényünk témája Emberközpontú tudomány. 

 

Program
 

9.00     Megnyitó. Köszöntések
9.30     Mara Gyöngyvér egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék: Növény-baktérium kapcsolat: alkalmazott mikrobiológiai kutatások
10.00   Szacsvai Kinga fizikus, tudományos kutató, BBTE Környezettudományi Kar, Kolozsvár: A beltéri radonkutatás jelenlegi helyzete Romániában
10.30   Balog Adalbert professzor, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék: Versenyben a terített asztalért
11.00   Gr. Mikó Imre-emlékplakett átadása
11.15   Kiskoncert
11.30   Szünet
12.00   Mezei Tibor-László patológus kutatóorvos, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem: A rosszindulatú tüdődaganatok korszerű diagnózisa, a személyre szabott kezelés irányába tett első lépések
12.30   Nagy Bálint Zsolt egyetemi docens,aBBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete, Kolozsvár: Piacok vagy emberek? A pénzügyi viselkedéstan néhány nyitott kérdéséről
13.00   András Szilárd matematikus, egyetemi docens, BBTE Matematika és Informatika Kar, Magyar Matematika és Informatika Intézet, Kolozsvár: Nemzetközi trendek és erdélyi valóság a matematikaoktatásban
13.30   Márton Lőrinc egyetemi docens, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Villamosmérnöki Tanszék: Számítógépes hálózaton kommunikáló robotirányítási rendszerek
 
14.00   ebéd
15.00   Varga P. Ildikó egyetemi adjunktus, BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár: „Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül.” Vikár Béla szerepe a magyar−finn kapcsolatokban
15.30   Vremir Mátyás tudományos kutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár: Az erdélyi felső-kréta korú gerinces fauna újraértékelése a legújabb kutatások tükrében
16.00   Szász Anikó tudományos kutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár: A kolozsvári református egyházközség gazdálkodása a 17. század második felében
16.30   Lakatos-Balla Attila gyűjteményvezető, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség:
Gyűjtemény- és múzeumszervezés a Nagyváradi római katolikus egyházmegyében
17.00   Hozzászólások, zárszó
18.30   Fogadás

Az EME szakosztályainak és fiókegyesületeinek tudományos ülésszaka
– tervezet –

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Nyelvészet, irodalom, néprajz szekció
Nyelvészeti, irodalom-, színház- és zenetudományi kutatások a jövő emberéért 

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra.
Történelem szekció 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra. 

Művészettörténet szekció 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2017. december 9., 9.00 óra.

II. Természettudományi Szakosztály
Erdélyi Természettudományi Konferencia(ETK’17)

 

Helyszín: BBTE Kémia Tanszék, Kolozsvár, Arany János u. 11. sz.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra.

III. Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
XXI. Erdélyi Orvosnapok 

Helyszín: Csíkszereda
Időpont: 2017. november 10–12.
Kolozsvári szekció 
Helyszín: Kolozsvár, Szentegyház utca
Időpont: 2017. november 25., 10.00 óra.

IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Jogtudományi szekció
Erdély, mint jogtörténeti tér

Helyszín: Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4.
Időpont: 2017. október 27., péntek, 9 óra
Közgazdaságtudományi szekció 
3. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Nemzetközi Konferencia 

Helyszín: BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár, Teodor Mihali utca 58–60. sz., 118. terem
Időpont: 2017. október 27.., 9.00 óra.

V. Műszaki Tudományok Szakosztálya
XVIII. Műszaki Tudományos Ülésszak 

Helyszín: Sapientia EMTE (Óváry-terem) Kolozsvár, Mátyás király/ Matei Corvin u. 4. sz.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra.

VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály
8. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia 

Helyszín: Kolozsvár, BBTE
Időpont: 2017 . november 3-5

VII. Agrártudományi Szakosztály
Emberközpontú elméleti és alkalmazott agrártudomány 

Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Tordai út 4.
Időpont: 2017. november 25., 10.00 óra.

Csíkszeredai Fiókegyesület
Szent László király erdélyi, székelyföldi kultusza 

Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.
Időpont: 2017. november 10., 10.00 óra.

Gyergyószentmiklósi Fiókegyesület
Történész konferencia a Szent László király emlékére 

Helyszín: Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház.
Időpont: 2017. október 25-26., 9.00 óra.

Marosvásárhelyi Fiókegyesület
Maros megye és Marosvásárhely egyháztörténetéből. Emlékkonferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából 
Helyszín: Kultúrpalota kisterme, Marosvásárhely.
Időpont: 2017. november 18., 9.30 óra
Programfelelős: Simon Zsolt.

Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesület 
Időpont: 2017. november 17., 11.00 óra
Helyszín: Sapientia EMTE, Sepsiszentgyörgy