Hírek >

Hír |

Ady szatmári fordítói
A Szatmár Megyei Könyvtár az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület  együttműködésével 2019. január 28-án, hétfőn 14.00 órakor emlékezik a Megyei Könyvtár  Multimedia termében Ady Endre halálának századik évfordulójáról.

 
Ady költészetét a román irodalomkedvelő közönség elsőként a költő barátja, az ugyancsak nagytehetségű lírikus, Octavian Goga fordításainak köszönhetően ismerhette meg.

 
Tevékenységükkel mindketten  bizonyították, hogy a népek közti közeledés, tisztelet és barátság a kultúra segítségével érhető el és erősíthető az legsikeresebben.

 
A rendezvényen Ady Endre verseinek szatmári fordítóira kerül a figyelem, azt a jelentős hozzájárulást, mellyel a száz esztendeje meghalt költő életművének a román olvasóközönség általi megismertetésében  rangosan és maradandóan segítettek, többek között a román irodalom olyan jelentős alkotóit, mint Octavian Şireagu, Costa Carei, Gabriel Georgescu, Corneliu Balla, Ion Ghiur  – stb.

 
Ady Endre költeményeinek szatmári román fordítóiról Viorel Câmpean és Marta Cordea, a Szatmár Megyei Könyvtár munkatársai, a szatmári Ady-kultuszról pedig Muzsnay Árpád művelődésszervező, az EMKE főtanácsosa beszél. Előadásaikat fotó dokumentumok bemutatásával  és könyvkiállítással teszik majd emlékezetesebbé.