Átadták a Méhes György-nagydíjat, -debütdíjat és a tehetségkutató pályázat díjait
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája idén május 13-án, délután hat órakor adta át a Méhes Györgyről elnevezett nagydíjat és debütdíjat. Ugyanekkor történt a Méhes György tehetségkutató pályázat eredményhirdetése is.

 
 

 
Az eseményen Karácsonyi Zsolt, az E-MIL elnöke mondott köszöntő beszédet, majd a tehetségkutató pályázat kapcsán kiemelte, hogy idén igen sok, szám szerint 108 jelentkező pályamunkája érkezett be. A jelentkezők többsége erdélyi valamint magyarországi, de a teljes Kárpát-medencét lefedő hírverés nyomán Kárpátaljáról és a Felvidékről is akadtak pályázóik. A tehetséges jelentkezők között voltak egyészen kiforrott szerzők is, fogalmazott Karácsonyi Zsolt, de ígéretes középiskolások és húszas éveikben járó alkotók is, akik „irodalmi prérin” való megjelenésében továbbra is bíznak a szervezők. A pályázatot két kategóriában írták ki: úgy a vers, mint a próza kategóriában első, második és harmadik díjat osztottak, melyek egyenként 3000, 2000 és 1500 lejes jutalommal járnak. A Márton Evelin, Király Zoltán és Horváth Előd Benjámin alkotta zsűri bemutatása után a nyertesek elsorolása és az oklevelek, díjak átadása következett.

 

 

 

A vers kategória első díját Mărcuțiu-Rácz Dóra, második díját Eszenyi Fanni, míg harmadik díját Vajsenbek Péter vehette át. Próza kategóriában első helyet szerzett Czigány Domonkos, másodikat Kustos Júlia, míg a harmadik díj Horváth Kamillának járt. A tehetségkutató pályázat eredményhirdetése után a megjelent szerzők olvastak fel hosszabb-rövidebb részletet műveikből.

 
 

Ezután került sor a Méhes György-debütdíj átadására, melyet Kali Ágnes költő, dramaturg vehetett át Ópia című kötetéért. Laudációjában Sánta Miriám kiemelte, Kali Ágnes kötete azt képes feltárni, ami „bekapcsol bennünk az éjszakában”. Olyan alkotásként beszélt a műről, mely „a brutális őszinteség, a radikális szembenézés és a mindennapi mágia könyve.” A szerző rövid köszönetnyilvánítás után két verset olvasott fel a kötetből.

 
 

 

Az esemény legvégén került sor a Méhes György-nagydíj átadására, melynek kitüntetettje idén Láng Gusztáv irodalomtörténész, kritikus lett. Életművét és személyét Balázs Imre József laudálta, rögtön az elején kijelentve: „Fontos, hogy az embernek legyenek megjegyezhető mondatai.” Láng Gusztávot pedig olyan szerzőnek írta le, aki bővelkedik ilyen frappáns, emlékezetes mondatokban. Kritikusi attitűdjével kapcsolatban tőle magától idézett: „A kritika, valljuk be férfiasan, a fiatalság előjoga. Úgy harmincötödik éve táján a művész, akárcsak a labdarúgó, kívül szorul a partvonalon.” Véleménye szerint Láng a fiatalságban látta, látja azt a hevességet, amely pontosan tud rámutatni a konvencióvá hűlt értékrend gyengeségeire. Kiemelte Láng kritikai munkásságát ugyanúgy, mint az irodalomtörténet terén elért eredményeit, a humort, mely életét kísérte és azt a kritikusi véleményalakításból eredő felelősséget, mellyel munkáját végezte.

 

 

 

Láng Gusztáv köszönő beszédében nem hazudtolta meg az előtte elhangzott szavakat: beszéde frappáns volt, és humoros, miközben rövid betekintést engedett az életmű mögött álló motivációkba, többek között annak a Dsida-monográfiának valamint életműkötetnek az elkészültébe, mely részét képezte egy olyan erőfeszítésnek, mely nyomán elmondható, hogy Dsida is ott van már az „úgynevezett kanonizált szerzők között”.

 

Az eseményt Karácsonyi Zsolt köszönetnyilvánítása zárta.