Avantage esztétikatábor
Idén is megszervezik Sepsiszentgyörgyön az Avantage esztétikatábort augusztus 7-13 között. Az esztétikatábor idei támaja: #foodtheories
 

Jelentkezés:
 

1. Résztvevő
 

Részvételi díj nincs, az étkezést és a szállást biztosítják a szervezők.
36 hely van és jelentkezési sorrendben telnek be.
A jelentkezés-levélben jelezzék a választott szemináriumot (12 hely van szemináriumonként), különben a jelentkezés NEM TEKINTŐDIK ÉRVÉNYESNEK. Ez nagyon komoly!
e-mail: avantage.all@gmail.com
határidő: július 30.
korhatár +18
 

2. Vitaindító
 

A délutáni előadásokat nyílt viták követik. A lentebb található szinopszisok alapján (1-2 napon belül) 4 VITAINDÍTÓ jelentkezését várjuk. Jelentkezni a téma kapcsán felmerülő 5-6 kérdéssel, problémafelvetéssel kell, amit külön dokumentumban (vitaindítóneve_előadáscím.doc) csatoljanak az e-mailhez – különben a jelentkezés NEM TEKINTŐDIK ÉRVÉNYESNEK. Ez is nagyon komoly!
e-mail: avantage.all@gmail.com
határidő: július 23.
A jelentkezők legalább egy lezárt egyetemi évet kell maguk mögöt tudjanak.
 

megjegyzés: A résztvevőnek nem kötelező vitaindítónak lenni; a vitaindítónak nem kötelező teljes résztvevőnek lenni – de lehet, ha éppen úgy tartja kedve.
 
 

*SZEMINÁRIUMOK*
 

Darida Veronika: A színpad feltálalása
 

A szeminárium során színháztörténeti, esztétikai és etikai szempontokat egyaránt figyelembe véve azt vizsgáljuk, hogyan jelent meg a keleti és a nyugati színpadokon (vagy akár a közönség körében) az ételfogyasztás. Azt is mondhatnánk, hogy az egyszerű reprezentációs kérdésektől alapvető dramaturgiai problémákig terjed a kutatásunk, így a színpadi kannibalizmustól eljutunk egészen az eucharisztia színpadáig. Az alkalmak során részint drámákat olvasunk, másrészt különleges színházi és performance előadásokat (Bread and Puppet Theatre, Andy Warhol, Gob Squad, Marina Abramovic, Rodrigo Garcia, Nagy József) nézünk és elemzünk.
 
 

Szigeti Attila: Food politics – az étel és az állat áruvá tétele
 

A globális étel-termelés rendszerében az állatokkal való viszonyunk leghétköznapibb, bár többnyire nem tudatosított formájává a bekebelezésük válik: megesszük őket. Az étel globális áruvá-tételének következménye tehát az állat áruvá-tétele is, konkrétan: a hústermelés globális ipara (évente 64 milliárd állatot tenyésztünk és gyilkolunk le azért, hogy megegyük őket). Az állat kommodifikációjának politikai ökológiai értelmezése mellett a szeminárium itt az állati etika (animal ethics) illetve az állati jogok (animal rights) különféle kérdéseit is érinti, mint például: Mi az az ökológiai patanyom (ecological hoofprint)? Beszélhetünk-e állatok (emberrel való) egyenlőségéről, milyen alapon lehet érvelni az állat morális, politikai státuszáról, illetve az állat-felszabadításról? Beszélhetünk-e, a rasszizmussal tételezett analógiában, az állati fajjal szembeni szpécieszizmusról (speciesism)? Az elméleti szövegek mellett a szeminárium során irodalmi szövegeket, ökopolitikai aktivista művészek alkotásait, filmeket is értelmezünk.
 
 

Nemes Z. Márió: „Megenni a romantikát” – a kultúra mint lakoma
 

A kurzus során az étkezés, bekebelezés, fogyasztás kulturális metaforáit vizsgáljuk majd az irodalom és a vizuális kultúra területén. Az étkezés egyik oldalról a befogadás, megértés és értelmezés hermeneutikai aspektusára utal, ugyanakkor felveti a világ erőszakos és érzéki elsajátításának kérdését is, mely dimenziók az ízlés/ízlelés fogalmában érnek össze. Ezek az aspektusok bizonyos szereplehetőségeket is kijelölnek a kultúratörténetben, ezért válnak a kurzus központi alakjaivá az ínyenc, a connoisseur és az érzéki zseni.
 
 

*program hamarosan*