Az Alföld folyóirat bemutatója Nagyváradon
Május 13-án, a Festum Varadinum keretében, Nagyváradra látogatott a debreceni Alföld irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat szerkesztőgárdája. Az Illyés Gyula könyvesboltban megtartott találkozón Szűcs László, a Várad folyóirat főszerkesztője mutatta be a debrecenieket.

 
 

 
A lap részéről Szirák Péter főszerkesztő köszöntötte a szakadó eső ellenére összegyűlt érdeklődőket. A főszerkesztő elmondta, hogy az Alföld a második legrégibb magyarországi irodalmi folyóirat, az Építsünk jogutódja. Az Alföld folyamatos megújuláson megy át új, koncepcionális elemek kidolgozása által, ugyanakkor továbbviszi a lapelődje által képviselt értékeket. Eredetileg lokális lapnak indult, a ‘70-es évek óta kapott országos jelentőséget.

 
Másfél éve van együtt a szerkesztőség a jelenlegi felállásban: Áfra János szépirodalmi- és képrovat szerkesztő, Herczeg Ákos tördelő, olvasó- és online szerkesztő, Lapis József kritikarovat-, online szerkesztő és stúdióvezető. Az Alföldesekkel együtt jelen voltak Térey János és Papp András írók is, akik állandó szerzői a lapnak. A technikai személyzet ugyanúgy kiveszi a részét a lap arculat-, valamit koncepcióalakításában, mint a szerkesztők.

 
 

 
Nem a provincializmust szeretnék képviselni, ezért igyekeznek megtalálni azt az arányt, mely által országos szintű érdeklődésre számot tartó témák is bekerüljenek a lapba. A lokális jelleg inkább a tehetséggondozásra és az utánpótlás biztosítására irányul. Ezért indították el és működtetik már a ‘70-es évek óta az Alföld Stúdiót, ahol a fiatal szépírók, kritikusok havonta találkoznak és szakmai tanácsadásban részesülnek, mely segíti belépésüket az irodalmi életbe. Közülük sokan később a lap munkatársai lesznek. Ezeknek a fiataloknak a nagy része bölcsész- és nyelvszakokról érkezik, ahonnan egy markáns és erőteljes szakmai nyelvet hoznak magukkal. A Stúdióban többek között arra is hangsúlyt fektetnek, hogy ezt a szaknyelvet, úgy „fordítsák” le a szakmai és a tudományos igényesség megtartásával, hogy minden olvasó számára érthető és élvezetes legyen. A Stúdió munkáiból megjelent egy antológia is, Küszöbök címmel. A lap munkatársai elmondták még, hogy az Alföld szókimondó, annak ellenére, hogy nincs benne politika, sem politikai állásfoglalás.

 
 

 
A vendégek kihangsúlyozták, hogy a visszatérő szerzők mellett fontos feladatuknak tartják a tehetséggondozást, ezért a nagy mennyiségű beérkezett kézirat szelektálása kemény munkát ad a szerkesztőségnek. A mai napig presztízsnek számít megjelenni a lapban. Az Alföldben nívós kritikák jelennek meg, a szerkesztői olyan nagynevű kritikusokat kérnek fel egy-egy kritika megírására, kiknek véleménye akár tizenöt év múlva is megállja a helyét. Az írók igénylik, hogy a könyvükről legyen minőségi visszajelzés. A lap online felületet is működtet, viszont vannak olyan olvasói szokások, amelyek elvárják, hogy az online mellett legyen print változat is. Az elmondottak után Térey János, Papp András és Áfra János saját írásaikból olvastak fel részleteket.

 
Debrecen részt vesz a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályázaton, melyen nagy eséllyel indul. Ennek érdekében, többek között, egy olyan mobil-applikációt szeretnének kifejleszteni, melynek az irodalom is fontos része lesz, melyben olyan turistaútvonalak rajzolódnának ki, ahol Debrecenhez kapcsolódó költők fordultak meg, Csokonaitól Adyn át egészen Borbély Szilárdig. A városban lennének olyan helyek, melyek egy bizonyos költőhöz kapcsolhatóak, itt versek jelennének meg, az úgynevezett “kiterjesztett terek” koncepció alapján.
 

 
 
A fotókat Fried Noémi Lujza készítette.