Hírek >

Hír |

Az EMIA díjátadója
Október 7-én szom­ba­ton 18 órától Székely­ud­var­he­lyen a Művelődési Házban tart­ja ha­gyományos díjátadó ünnepségét az Erdély Ma­gyar Iro­dalmáért Alapítvány (EMIA).

 

Az ünnepség műsora: köszöntőt mond Lőrincz György, az alapítvány elnöke; ze­nei összeállítás a Palló Imre Művésze­ti Líceum ta­nulóinak előadásában; az EMIA-díj átadása: díja­zott Káli Király István író (laudációt mond Gálfal­vi Zsolt iro­da­lomtörténész); a Hídverő-díj átadása: díja­zott Kor­pa Tamás iro­da­lom­kri­ti­kus, költő (laudációt mond Gálfal­vi György író).
 
A ren­dezvény támo­gatói: Beth­len Gábor Alap, Com­mu­nit­as Alapítvány.