Az Erdélyi Híradó hármas könyvbemutatójáról
Az Erdélyi Híradó Kiadó és a Fiatal Írók Szövetségének közös kiadásában megjelent verseskötetek bemutatójára került sor 2017. április 13-án, Bulgakov Café emeleti termében, ahol Ármos Lóránd, Noszlopi Botond és Dimény H. Árpád költők Serestély Zalán kérdéseire feleltek.
 
 

 
Egy rövidebb élettörténeti ismertető után, melyből a közönség megtudta, hogy mindhárom költő életében volt egy hosszabb időszak, melyben nem alkotott, a költők egy-egy, Serestély Zalán által kiválasztott verset olvasták fel. Ezt követően arról kérdezték őket, hogy mi mozdult el és merre a visszatérés előtti időszakban? Ármos Lóránd a monotonitástól való félelmével indokolta az írás mellőzését, különböző cégeknél dolgozott az eltelt idő alatt, utazott. Fontos számára, hogy összehasonlítsa magát másokkal, ezért is képtelen leragadni egy bizonyos dolog mellett. Noszlopi Botond elmondása szerint, a megélhetésért való munka, a polgári állás kötötte le az idejét, így nehéz volt összeszedni a szövegeket, hogy azok koherensen összeálljanak. Dimény H. Árpád szintén a polgári állására vonatkoztatta az írás hiányát, mivel újságíróként dolgozott, a napi íráskényszer kiölte belőle az alkotási vágyat, így amikor napilappá alakultak, ez feloldódott benne. Ha már a polgári állásra hivatkoztak a költők, a következő kérdés adta magát: van-e szerves kapcsolódás a polgári szakma és a költői hivatás között, vagy csak ellensúlyozás történik? A kérdéssel kapcsolatban felmerült a megélhetés problémája, ugyanakkor mindhárom költő kifejezte, hogy erős íráskényszer dolgozik bennük.
 
 

 
Néhány újabb vers felolvasása után Serestély Zalán néhány gondolatot fűzött minden kötet benyomásáról, így a közönség nem csak a kiragadott szövegeket hallgatta, hanem magáról a kötetekről is egy átfogóbb képet is kapott. Noszlopi Botond Leállósáv kötetéhez a posztklasszicizáló, sztoikus/sztoicista és a stílusgyakorlatok jelzők társultak, melyben kockázatos, megterhelt témák sorakoznak fel, mint például az idő, a szerelem, ugyanakkor többféle stílussal játszik. Dimény H. Árpád Levelek a szomszéd szobába kötetéről ehhez képest éppen az ellenkezője mondható el, aki nem témákkal, hanem viszonyokkal foglalkozik, továbbá a testpoétika különböző formáit sorakoztatja fel, szándékosan túlírt szabadvers formában. A moderátor Ármos Lóránd A kilternani ősz kötetével kapcsolatban az énprojekciót emeli ki, a kötet első ciklusához képest nagy csavarnak tartja a második ciklust. Az én projekciók tudatosságával kapcsolatban Ármos kifejti, hogy ő mindent magáról ír, amit viszont nem lehet felvállalni, azt más személybe teszi át. Dimény elmondása szerint, nála nem működik az a technika, amit Ármos alkalmaz, mivel személyes témáról ír, így nem is akar mást megszólaltatni. A kötet megírása egyféle kísérlet volt, hogy mennyire tud őszinte lenni. Noszlopi szereplírájában mindig feltevődhet a kérdés, hogy ki is az én?
 
A következőben a szerzők egy-egy rövidebb, személyes kérdésre válaszoltak, majd újabb kör felolvasással zárták azt estet.