Csonktól a nyelvig – Sztercey Szabolcs Bretter Köréről
A Bretter György Irodalmi Kör március 12-I meghívottja Sztercey Szabolcs volt. A szövegek kapcsán André Ferenc indította a vitát, aki többek között olyan szempontokat vázolt fel a szép számban összegyűlt közönség elé, mint a Borbély Szilárd hatására született testpoétika, vagy a Borges-hez hasonló mitológiaképzés. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerző bár nagyon erős képeket használ, kérdésessé válik, hogy nem lesznek-e a versek túlsűrítettek? A beszélgetést Horváth Benji vezette, aki elsőként reflektált a vitaindítóra, ezzel meghozva a közönség bátorságát a felszólalásra.

 
A beszélgetés nagy része a már vitaindítóban is felvetett kérdés köré csoportosultak, mely szerint az erős képek időnként túlzsúfoltan vannak egymás mellett a szövegekben és ez által időnként kioltják egymást. Gotha Róbert Milán, Csonta András és Gál Hunor is az a nézőpont mellett foglaltak állást, miszerint a tömörség éppen a szövegek előnyére válik, hiszen ezáltal folyamatosan új értelmezési lehetőségeket kínál fel. Minden újraolvasáskor egy újabb réteg képes kibontakozni. Ezzel szemben viszont egy olyan álláspont is született, hogy az olvasónak nincs ideje levegőt venni két erős kép között, melyek önmagukban is izgalmasak és képesek feszültséget kelteni, de az által, hogy ennyire sűrűn sorakoznak fel egymás után, elveszítik a meghökkentő erejüket és az olvasó közömbösen fog viszonyulni az egyébként erős és személyes problémákhoz. Horváth Benji hozzátette még, hogy a mitológia teremtés erős hatást tesz a szövegekre, ahol helyenként valóban képes működni a képeknek ilyen módon való felsorakoztatása, mellyel inkább fokozást ér el a költő, mintsem halmozást.

 
A másik nagy téma, amely köré a beszélgetés épült, az utolsó vers volt, melynek a többivel ellentétben volt címe (Karácsonk). Bár a címválasztás nem nyerte el a közönség tetszését, a vers maga annál inkább magára vonta az érdeklődést. Utolsó szó jogán Sztercey Szabolcs el is árulta, hogy ez egy más jellegű szöveg, mint amik a kötetben találhatók és egy ehhez hasonló irányba szeretne a továbbiakban elmozdulni a most megjelent kötete után, azért is árválkodott egyedül a többi hozott vershez képest.

 
A beszélgetés végén még Áfra János felhívta arra a figyelmet, hogy helyenként grammatikai egyeztetési problémák vannak jelen, melyhez André Ferenc humorosan hozzáfűzte, hogy a grammatikáig azért nem jutottunk el, mert a képek sokasága feltartóztatott.