Dal lámpaoltáskor
(Cîntec de lampă stinsă)

 

Megnyíltak a börtönajtók régen,

mégis minden fogoly bennmaradt,

van, kit lógni látsz álomkötélen,

volt, akit elnyeltek a falak.

 

Föld, amiből semmi nem marad,

templomra, zászlóra sem telik;

amott vonogatják vállukat,

itt fejüket küszöbbe verik.

 

Aki várt rám, nem vár ezután,

élő lényem lehanyatlik és

az avas fény ferdén hull le rám –

a könnycsepp is éles, mint a kés.
 
 
 
LÁSZLÓFFY CSABA  fordítása
 
 
 

Mircea Dinescu (1950), költő, író, publicista. Az Academia Caţavencu szatirikus lap társalapítója, majd a Plai cu boi és az Aspirina săracului lapok alapítója. Szerepet vállalt az 1989-es forradalomban, nem sokkal később azonban hátat fordított a politikának. A romániai civil társadalom gyakran mediatizált személyisége.