Egy teljes írói pályakép
 

Hiánypótló és igazi csemegének számító kötetet tart kezében az olvasó. A Gion Nándorról szóló monográfiából egy hallatlanul gazdag életút bontakozik ki, az első lépésektől, ahogy a családi gyökerek és a szülőföld tája lassan irodalomba fonódik, a politikai kereszt­tüzekben való helytálláson át a szenttamási Gion-emlékház felavatásáig.

 

A kötet tíz nagyobb egységre tagolt, az első (A magánmitológia és az irodalom összefonódása) családi gyökereket, a Helyi színek, kulturális kódok, regényírás a szenttamási couleur locale-hatásokat tárgyalja, miután a szenttamási vonatkozású művekből kapunk ízelítőt. Nem marad el a diákéveket taglaló dokumentumok és önvallomások sora, de a családalapítás időszaka, majd az immár kiteljesedett, beérkezett író díjnyertes regényrészletei, a művésztársakról való reflexiók, a közéleti szerepvállalások sem. Az utolsó egység (A József Attila- és a Márai Sándor-díj után) egy életútösszegző interjút, egy terjedelmes bemutatkozó előadást, kiadatlan kéziratokból való szövegeket tartalmaz. A kötetet rengeteg portré-, családi és kéziratfotó, anyakönyvi kivonat, térkép, újságcikk, az egyes kötetkiadások, fordítások borítói, díjak és elismerések teszik teljessé. Az kötet Epilógussal – a szenttamási Gion-emlékház felavatásának dokumentumai, az emlékház belső teréről készült fotók –, majd irodalomjegyzékkel zárul.

 

Külön elismerést érdemel a kötet szép kivitelezése: keményborító, minőségi nyomdatechnika, ami a fekete-fehér – egyébként kiváló minőségű – fotókat is mintegy megemeli. A rengeteg kép, dokumentum önmagáért beszél, nemcsak kiegészítői, hanem egyenrangú társai a szövegeknek. Egyébként a Hang – Kép – Írás sorozat, aminek keretében jelen kötet is megjelent, bevallott célja, hogy ezen hármas egység keretében adjon átfogó képet a választott szerzőről. Ez a cél a Gion-kötetben olyannyira megvalósul, hogy a képeket akár önmagukban is lehet olvasni, egy külön világot nyitnak meg: az irodalom társadalmiságát.

 

Horváth Futó Hanga – Kurcz Ádám (vál., szerk.): Gion Nándor. Napkút Kiadó – Petőfi Irodalmi Múzeum – Gion Nándor Emlékház, Budapest – Szenttamás, 2018.