Egyház és társadalom a késő középkori Erdélyben
2019. február 15-én, 9.30 órától nemzetközi műhelykonferenciára kerül sor Church and Society in Late Medieval Transylvania [Egyház és társadalom a késő-középkori Erdélyben] címmel az EME Kutatóintézetének szervezésében.  Az eseménynek az EME székházának előadóterme (Jókai/Napoca u. 2. sz.) ad otthont. A konferencia során 10 magyarországi és erdélyi magyar, ill. román szakember tart előadást angol nyelven a 14-16. századi erdélyi egyháztörténet különböző vetületeiről (pl. az erdélyi egyházmegye Vatikánnal ápolt kapcsolatai, a kolostorhálózat fejlődése, a különféle egyházi rétegek személytörténeti vizsgálata, a vallásosság és az egyházközségi írásbeliség változásai). A tanácskozást könyvismertető zárja, melyben a román, illetve magyar nyelvű egyháztörténeti szakirodalom egy-egy frissebben megjelent, mérvadónak számító kiadványát mutatják be a jelenlevőknek.