Hírek >

Hír |

Erdélyi Magyar Protestáns Szabadegyetem konferenciája
Az Erdélyi Magyar Protestáns Szabadegyetem konferenciájára 2018. szeptember 28-30 között kerül sor a Bethlen Kata Diakóniai Központban, Kolozsváron.

 

Általános tudnivalók:

 

A konferencia színhelye:

Bethlen Kata Diakónia Központ, str. Ponorului nr. 1. (Kolozsvár)

e-mail: bethlenkata@gmail.com

Tel.:+40.740.033.041

 

A konferencia részvételi díja:

 

60 lej /fő – egy éjszaka (két ágyas szobában-tehát két éjszaka 120 lej/fő); egyedül egy fő 90 lej/ éjszaka; 150 lej a három ágyas szoba; 28 lej egy ebéd; 23 lej egy vacsora; 13 lej egy reggeli. Aki péntek déltől-vasárnap délig igényel étkezést és szállást (péntek délben és vasárnap délben is ebédet) az összesen 276 lej/ fő.

 

 

Hűséges támogatóinknak köszönhetően minden erdélyi és kárpátaljai résztvevőnek kedvezményt biztosítanak.

 

 

Részvételi szándékot legkésőbb 2018. szeptember 10-ig kérik jelezni (feltüntetve a részvétel időtartamát és az igényelt szolgáltatást) a következő címen:

 

Baczoni Szilárdka Kata EK titkár

Tel: +40.742-059.194

szilardka@baczoni.com

 

 

 

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem

ERDÉLYI KÖR konferenciája

 

in memoriam

 

Tonk István

Kántor Lajos

Veres-Kovács Attila

 

 

 

A konferencia programja:

 

8,00 – 9,00 – Reggeli

10,00 – Istentisztelet

Péntek- szeptember 28

– Új Alsóváros-i (fehér) református

templom

14,00 – 15,00 – Érkezés, ebéd, elszállásolás

– Igét hirdet: Ft. Kató Béla református püspök

15,00 – 15,30 – Áhítat: Ft. Adorjáni Dezső evangélikus

13,00 – Ebéd, hazautazás

püspök

15,30 – 16,00 – Megnyitó, köszöntések, 16,00 – 16,30 –

 

Főgondnoki tisztség és szolgálat története az erdélyi

református  egyházban  Dr.  Buzogány  Dezső  –

Kolozsvár

16,30 – 17,00 – Kötetlen emlékezés Tonk István

főgondnokra, az Erdélyi Kör elnökére Ferenczy

Miklós lelkipásztor, családtagok és barátok 17,00 – 17,30 – Szünet

17,30 – 19,00 – Emlékezés Kántor Lajosra Gálfalvi

György, Demény Péter, Markó Béla

19,00 – 20,00 – Vacsora

21,00 – Közös társalgás

 

Szombat – Szeptember 29

 

8,00 – 9,00 – Reggeli

 

9,00 – 9,30 – Áhítat: Rácz Norbert unitárius lp. Kolozsvár

9,30 -10,30 – Varga Gábor beszámolója és emlékezése az Erdélyi Kör 18 éves történetéről, kiemelve benne Veres-Kovács Attila szolgálatát és tevékenységét

10,30 – 11,00 – Szünet

 

11,00 – 12,30 – Hogyan tovább Erdélyi Kör? – jogi, adminisztrációs és anyagi helyzetének megbeszélése 12,30 -13,00 – Közgyűlés, elnökválasztás

13,00 -14,00 – Ebéd

 

Délután – szabadon vagy szervezetten séta a Házsongárdi temetőben/Botanikus kertben

 

18,30 – 19,00 – Vacsora

 

Esti program – Színház vagy opera (attól függően mi van műsoron)

 

 

 

Tonk István (Kolozsvár 1942. február 26 – Kolozsvár 2010. április 3) erdélyi magyar rendszertervező mérnök. 1964–72 között az Armătura Gépgyár tervezőmérnöke, 1972–90 között a Területi Számítóközpont rendszerterve-zője, 1990-től az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka, 2003-tól ügyvezető főgondnoka, a Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont-nyomda igazgatója A Kárpát-medencei Református Konventnek tagja.

2000-2010 között az EPMSZ Edélyi Körének elnöke.

 

Kántor Lajos írói álneve Köves László (Kolozsvár, 1937. augusztus 7. Kolozsvár 2017. július 22.) Széchenyi- díjas magyar irodalomtörténész, filológus, kritikus, szerkesztő. 1 9 5 9 – t ő l k e z d v e a Korunk f o l y ó i r a t i r o d a l m i szerkesztője,1990-től főszerkesztője. 2013-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választottá. Közel negyven könyv (irodalomtörténeti, szinháztörténeti, képzőművészeti tanulmányok, monográfiák, úti esszék) szerzője. 2015-ben Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Az EPMSZ Erdélyi Körének egyik alapító és elnökségi tagja.

 

Veres-Kovács Attila (Szilágycseh, 1953. december 12 – Nagyvárad, 2017. december 19.) Nagyvárad-olaszi református lelkipásztor, egyházépítő, kultúraszervező. 1990–1994 között a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese. Az Egyházkerület intézményeinek alapításában meghatározó szerepe volt: Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, Sulyok István Református Főiskola, Harangszó c. gyülekezeti lap létrehozásában. Főiskolai óraadó tanárként vallás- és művelődéstörténetet adott elő nyolc éven keresztül.

 

1994–96 között kezdeményezte és levezette a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ felépítését. 2008-tól az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán szerkeszt református adást heti fél órában.

 

Az EPMSZ Erdélyi Körének egyik alapító tagja, 2010-től társelnöke, 2014-től ügyvezető elnöke.