Hírek >

Hír |

ÉRTEKEZŐ ÉS/VAGY SZÉPPRÓZA? Milbacher Róberttel Murányi Sándor Olivér beszélget
A fenti címmel várja az irodalom kedvelőit online beszélgetésre a Szépírók Társasága Facebook-oldalára a Pilis-Dunakanyari Szépíró Kör 2021. február 28-án, vasárnap 18 órától.

 

Milbacher Róbert (Kaposvár, 1971–) gyermek- és ifjúkorát a közeli Nagybajom községben töltötte. Tanulmányait (1989–1994) az egykori JATE (ma SZTE) magyar–történelem szakán végezte. Itt doktorált 1999-ben XIX. századi magyar irodalomból. Azóta is a korszak kutatója. Négy könyve jelent meg a témában, többek között az irodalmi népiesség akkulturációs kérdéseiről, vagy Arany Jánosról mint kulturális konstrukcióról. Rendszeresen közölt kortárs kulturális és irodalmi kritikákat. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem tanára, egy Pécshez közeli, mecseki faluban él.

 

Szűz Mária jegyese című prózakötete elnyerte 2016-ban a Margó-díjat. A Léleknyavalyák kísérlet az első magyar krimi vagy bűnregény ,,rekonstrukciójára”. Az Angyali üdvözletek Zakariás alakján keresztül a hit és a hitetlenség, az emberi és az isteni illékony és egyszersmind áthághatatlannak tűnő távolságával, a szentség elviselhetetlen rettenetével szembesíti az olvasót. Férfi és nő egymásrautaltságán, szenvedéseiken és örömeiken keresztül bemutatja, milyen sokféleképpen élhető meg mindaz, amit sajátosan emberinek nevezünk a vágyott vagy tagadott istentapasztalat fényében.

 

A szerző beszélgetőtársa Murányi Sándor Olivér író. A rendezvény támogatója a Szépírók Társasága