Festői feszültségek
Predrag Popara boszniai származású művész az elmúlt egy-két évben készített alkotásaiból válogatott a csíszeredai Új Kriterion Galériában megrendezett kiállításán. A festészet technikáiban való jártasságáról, a szokatlan anyagok gyakori alkalmazásáról, folyamatos festői kísérlezetéseiről is ismert művész az utóbbi évekeben egyre inkább eltávolodott a figuratív művészettől, másfajta beszédmódokat keresve.

 

Csíkszeredai kiállításán mintha egyetlen belső folyamat fragmentumait látnánk, többnyire széttartó mozgásokat, párhuzamos, oda-visszaható történeteket. A hátterek, mint egy-egy felkavaró, absztrakt látomás, heves, expresszív gesztusokkal. Nincs nyugalmi helyzet, folyamatos történés van, ami időnként egy-egy táj festői képét adja, ahol nincs horizont. Csak kifele ható, végeláthatatlan, időnként a figurativitás morzsáit őrző, máskor artikulálatlanul örvénylő, izzó festői feszültségek, melyek vonzásából a motívumszerűen ismétlődő alakzatai térítenek el különbözőségükkel, eltérő irányú, határozott mederbe terelt mozgásaikkal. Ezek a hol lassan hömpölygő, hol dinamikusan fodrozódó, hol drámai módon lezárt, tekervényesen bonyolult vagy már-már gesztusszerűen megjelenő formák letisztult, egymástól jól elkülönülő, időnként három dimenziós hatású felületükkel, legtöbbször a hátterek színvilágából előhívott árnyalataikkal úgy vezetnek végig a kiállításon, úgy csatornázzák egyfajta linearitásba, úgy reagálják le a hátterek kaotikus festői történéseit, úgy artikulálnak, hogy folyamatosan ki is csúsznak a kezeink közül. Mibenlétük, mozgásuk révén talányosak maradnak. Folyton átalakulnak, nem egyértelműek. Csövek bonyolult rendszerét képezik, csatornaként irányítják figyelmünket képről képre, agytekervényekre emlékeztető, összefonódó egységekbe szerveződnek vagy mint a belek alagútjai teszik átjárhatóvá festői struktúráit, sérvként buggyannak ki belőlük vagy gondolatfolyamként világítanak a bonyolult festői terekben. Mintha nem csak a kifejezhetőség, a formateremtés lenne a tét, hanem a párhuzamos terek, a párhuzamosan futó vizuális megoldások egyensúlyának megteremtése, folyamatos fenntartása is.

 

 

Az égő sziget

 

 

Az égő sziget

 

 

Lebegő formák II.

 

 

Lebegő formák

 

 

A törött formák no1

 

 

Predrag Popara: A törött formák no2

 

 

Predrag Popara: Új formák

 

 

Predrag Popara: A struktúra

 

 

Predrag Popara: Az égető érzés