Festői ritmusok
A marosvásárhelyi származású Herman Leventének, a Várfok Galéria állandó művészének, az Élesdi művésztelep egyik alapító tagjának legújabb sorozatából nyílt kiállítás február 20-án a csíkszeredai Új Kriterion Galériában. A kéreg ritmusa monumentális hatású festői sorozat, szürreális környezetben szinte fotorealisztikusan megfestett részletekkel, különböző magasságokban elhelyezett képkivágásokkal. Egy olyan térbe keveredünk, ahol a vonalkódszerűen, hol sűrűbb, hol lazábbb rendbe szerkesztett fahasábok azt az érzést keltik, mintha egy végeláthatatlan erdőben bolyonganánk, és ahol csupán a fakérgek barázdái lennének fogódzóink, ahol a kérgek mintázata, töredezettsége, változó színei tájékozódási pontokként működnének, ugyanakkor ezek a barázdák olyan történetek hordózói, melyekről ily módon ugyan csak sejtésünk lehet, mégis ebből a töredezettségből, a kéregdarabokból/kérgek mögül kivilágló jelen(t)ésekből rajzolódik ki egy-egy fa, egy-egy erdő karaktere, egyénisége, festői személyessége. Természet és ember nyomait hordozzák ezek a képek által kiemelt függőleges hasábok, lebegő gyökerek, koronázatlan fatörzsek. Időnként úgy tűnik, mintha valós tájakon bolyonganánk a kiállítás terében, máskor ez a benyomás teljesen szertefoszlik, amikor a képkeretekbe metszett fatörzsrészletek nem a kérgek mögül felsejlő mélységekkel, hanem furcsa kivágásaikkal, ködbe oldódó vonalaikkal vagy élesen metszett határoltságukkal hívják fel magukra a figyelmet.

 

A természet és ember diktálta ritmusok teljesen nem szétválaszthatók, időnként egyik vagy másik válik hangsúlyosabbá a festői terekben. A tözsek hasonlósága, az apró részletekben menyilvánuló különbözősége nagyon érzékeny festői ritmusokat eredményez, ahol a látszólagos egyfomaság, a légies tereket hol erőteljesen metsző, hol titokzatosan, finoman körvonalait vesztő fatörzsek nem válnak egyhangúvá. Sűrűségük lelassít, visszacsalogat, a részlekben való újbóli elmélyülésre késztet. A részletek nem ismétlődnek, mindig más koordináták mentén rajzolódnak ki, így teremtve egyszeri, megismételhetetlen ritmusokat.