Hagyomány és korszerűség
Ötödik alkalommal került megrendezésére Aradon a Delta Galéria és a Művészeti Múzeum termeiben a Meeting Point elnevezésű nemzetközi képzőművészeti biennálé, amely a Közép-Európa országaiban élő és alkotó festők, grafikusok és szobrászok műveinek bemutatását tekinti elsődleges feladatának. Az indulásakor a négy erős művészeti központra (Pécsre, Eszékre, Pilsenre és Aradra) támaszkodó projekt a parttalan kísérletezések, az útkereső stílustörekvések, alternatív technikai megoldások tobzódását kívánta valamelyest ellensúlyozni a hagyományos műfajok felkarolásával és megújításával. Eleve csak ecsettel, késsel és spatulyával készített táblaképeket, festményeket, tollal, ceruzával vagy ironnal rajzolt, illetve késsel, tűvel stb. metszett grafikai lapokat, valamint vésővel kőbe vagy fába faragott, összehegesztett, megmintázott, majd bronzba, betonba vagy műgyantába öntött szobrokat fogadtak el a seregszemlére. Az iparművészet produktumainak, az objekteknek, az installációknak, az elekronikus és digitális művészetek termékeinek felvonultatásáról kezdettől fogva céltudatosan lemondtak. A falakra és állványokra került több száz műalkotás meggyőzően demonstrálta, hogy a 21. század szobrászai, festőművészei és grafikusai a szépművészet bevett ágainak kipróbált, tradicionális eszköztárainak felhasználásával is képesek korszerű felületeket és téralakzatokat teremteni, friss tartalmakat közvetíteni. A korszerű szemlélet hagyományba oltása adja meg az aradi nemzetközi biennálé karakterét és rangját.
 
A kétévente bemutatott anyag „fölét” – a legjobbaknak minősített munkákból összeállított nívós válogatást – Pécsre, Eszékre, Pilsenbe, sőt, az ausztriai Pöhlarnba, az Oskar Kokoschka Emlékházba is elvitték. De a szállítási költségek drágulása, a műtárgyak forgalmának körülményessége, az anyagi alapok és támogatások megcsappanása a keretek szűkítésére kényszerítette a szervezőket. Az idei biennáléra – amelynek az előzőektől eltérően nem volt a kiírók által megszabott, egységes témája – immár csak romániai és magyarországi képzőművészek hozták el az utóbbi két évben készült műveik egy-két darabját. Kiemelt helyet biztosítottak a seregszemlén a korábban díjazott művészek újabb alkotásainak, valamint a 2015 nyarán Aradon megrendezett festészeti alkotótábor, majd az azt követő szobrászati szimpózium terméséből válogatott műtárgyaknak is. Aradi társaikhoz a legnépesebb csapattal Temesvár művészei csatlakoztak. De Nagybányától Bukarestig, Resicabányától Bakóig és Jászvásárig Románia valamennyi jelentősebb képzőművészeti központja képviseltette magát az évfordulós seregszemlén.
 
A népes közönséget vonzó megnyitón a képzőművészek, valamint négy parlamenti képviselő részvételével a szervezők – Dumitru Şerban szobrászművész, a Romániai Képzőművészek Szövetsége aradi szervezetének elnöke, a Meeting Point biennálé főkurátora és segítőtársa, Onisim Colta festőművész – egy szakmai megbeszélést is összehoztak, amelynek egy, a képzőművészek társadalmi státusát meghatározó törvénytervezet volt a témája.

 

 

Ion Titoiu: Fekete Tenger-ciklus. A vihar.

Ion Titoiu: Fekete Tenger-ciklus. A vihar.

 

 

Laurian Popa: Szarvasaim

Laurian Popa: Szarvasaim

 

 

Marosi Kata: Magasból

Marosi Kata: Magasból

 

 

JAKABHÁZI SÁNDOR Dialógus

Jakabházi Sándor: Dialógus

 

 

Constantin Catargiu: Felemelkedés

Constantin Catargiu: Felemelkedés

 

 

ANDREI TUDORAN Stop

Andrei Tudoran: Stop

 

 

Molnár Sándor: Kontaktus

Molnár Sándor: Kontaktus

 

 

Andreea Bereneant: Egy napon visszatérünk I

Andreea Bereneant: Egy napon visszatérünk I

 

 

Daniel Apostu: Pár II

Daniel Apostu: Pár II

 

 

Felix Aftene: Intimitás

Felix Aftene: Intimitás