Hírek >

Hír |

Horváth Andor emlékkonferencia
A kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Kara emlékkonferenciát szervez március 8-9. között a tavaly elhunyt Horváth Andor emlékére, aki idén töltötte volna 75. életévét.

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Horea u. 31, Popovici terem.

 

 

Program:

 

Március 8., PÉNTEK

 

10:00–10:15 a konferencia megnyitása

Berszán István, a Magyar Irodalomtudományi Intézet vezetője

T. Szabó Levente, a BBTE BTK dékánhelyettese

10:15–10:50 Sorin Antohi: Patriotismele unui cosmopolit. Reflecții despre identitate în memoria lui Andor Horváth

 

Kávészünet

 

Elnök: Berszán István

11:00–11:20 Bányai Éva: Horváth Andor és A Hét

11:20–11:40 Berki Tímea: Alkalmak, véletlenek vagy politikák? Arany János román recepciójáról

11:40–12:00 T. Szabó Levente: Voltak-e román munkatársai az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapoknak?Egyenlőtlenség és komparatisztika az első nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi lapban

12:00–12:20 Balázs Imre József: Nyelv- és médiumváltások a román szürrealizmusban

12:20–12:40 Vita

 

13:00–14:00 Ebéd

15:00 – Koszorúzás a sírnál

 

Elnök: Balázs Imre József

16:30–16:50 Berszán István: Rendez-vous Proustnál. Horváth Andor (visszanyert) emlékének

16:50–17:10 Kányádi András: A laterna magicatól a függőlámpáig. Egy prousti mítosz fordíthatóságáról

17:10–17:30 Papp Ágnes Klára: Szindbád, a flâneur. Krúdy időtapasztalata és Baudelaire modernségfogalma

17:30–17:45 Vita

 

Kávészünet

 

Elnök: Serestély Zalán

18:00–18:20 Bilibók Renáta: A naplóírás mint generációközi kommunikációs felület

18:20–18:40 Biró Annamária: Egy tartozás törlesztése – a Josefine Mutzenbacher-történet

Vita

 

Március 9., SZOMBAT

 

Elnök: Demény Péter

10:00–10:20 Gondos Mária Magdolna: Horváth Andor irodalmi praxisa az általa jegyzett paratextusokban

10:20–10:40 Egyed Emese: Ókori történet provokatív víziója. Voltaire: Sémiramis

10:40–11:00 Jankó-Szép Yvette: Egy finnfura Donna – Quijote újraírva?

11:00–11:20 Blázovics Éva-Noémi: A hasonmás-motívum Dragomán György regényében és műfordításában

Vita

Kávészünet

 

Elnök: Selyem Zsuzsa

11:40–12:00 Demény Péter: Egy gondolkodó hagyatéka. Vázlat két fordításkötet kapcsán

12:20–12:40 Virginás Andrea: Mindennapi allegóriáink: interkulturális, intermediális viszonyok a magyar és a román filmben

12:40–13:00 Keszeg Anna: A férfimosoly története

Vita

 

Ebéd

 

Elnök: T. Szabó Levente

15:30–15:50 László Szabolcs: Horváth Andor és az egyetem

15:50–16:10 Selyem Zsuzsa: Az igazság mint epifánia metamodern regényekben (Alekszijevics, Bolano, Faludi, Roy, Wallace)

16.10–16:30 Mihálycsa Erika: Eszt/etika és a teljesítménynélküliség alakzatai: Beckett, Alberto Burri

Vita

Kávészünet

 

Elnök: Biró Annamária

17:00–17:20 Serestély Zalán: Horváth Andor humanizmusa

17:20–17:40 Kiss Csongor: Az élet trilógiájának visszavonása. Pasolini és ’68

17:40–18:00 Orbán Gyöngyi: Az esszé műfajában megvalósuló olvasatok hitelességéről

Vita

 

18:30 Zárszó