Hírek >

Hír |

Imreh István Emlékkonferencia
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a KAB Történettudományi Szakbizottsága, a BBTE Magyar Történeti Intézete és az MTA BTK Történettudományi Intézete emlékkonferenciát szervez Imreh István (1919–2003), a Babeş-Bolyai Tudományegyetem egykori professzora, az MTA külső tagja születésének 100. évfordulójára Kolozsváron 2019. szeptember 12–13-án az EME székház előadótermében.
 

 
Részletes program:

 
2019. SZEPTEMBER 12. (CSÜTÖRTÖK)

 
8.30–9.30 KOSZORÚZÁS a Házsongárdi temetőben Imreh István sírjánál

 
Emlékkonferencia az EME székházának előadótermében (Jókai/Napoca u. 2.)

 
9.30–9.50 KÖSZÖNTŐK
Keszeg Vilmos (EME)
Pál Judit (KAB Történettudományi Szakbizottság)
Nagy Róbert (BBTE Magyar Történeti Intézet)
Oborni Teréz (MTA BTK TTI)

 
Ülésvezető: Keszeg Vilmos (EME)
9.50–10.15 Both Noémi Zsuzsanna (BBTE, Székely Nemzeti Múzeum): Imreh István munkássága
10.15–10.35 Egyed Ákos (EME): Imreh Istvánnal közös utakon a történetkutatásban
10.35–10.55 Sipos Gábor (EME): Imreh István, a tanár
10.55–11.15 Hermann Gusztáv (BBTE): Idősíkok. Imreh István jelenkortörténeti előadásai

 
11.15–11.30 Szünet

 
Ülésvezető: Pál Judit (BBTE, KAB)
11.30–11.50 Pozsony Ferenc (BBTE): Az organikus székely faluközösség Imreh István munkásságában
11.50–12.10 Bárth János (ny. múzeumigazgató, Kecskemét): Imreh István és a „történeti népéletkutatás”
12.10–12.30 Nagy Janka Teodóra (Pécsi Tudományegyetem): Imreh István és a székely falvak jog-, szokás- és értékrendje
12.30–12.50 Bognár Szabina (MTA BTK Néprajztudományi Intézet): Imreh István szerepe a magyar népi jogélet kutatásában

13.00–15.00 Ebéd

Ülésvezető: Pozsony Ferenc (BBTE)
15.00–15.10 Benkő Samu (EME): Emlékeim Imreh Istvánról 
15.10–15.40 Filmvetítés: „Öncélúságon felüli értelem” (Portréfilm Imreh István történészről)
15.40–16.00 Imreh Sz. István (Karolinska Institutet, Stockholm): Apám üzenete a jövő értelmiségének

 
16.00–16.10 Szünet

 
16.10–16.30 Filep Antal (ny. egyetemi tanár, Budapest): Mezővárosi parasztpolgárok gazdasági feljegyzései
16.30–16.50 Somai József (ny. közgazdász, Kolozsvár): Imreh István gazdaságtörténeti kutatásai
16.50–17.10 Fejér Tamás (EME Kutatóintézete): Imreh István hagyatéka
17.10–17.30 Vofkori Mária (Rétközi Múzeum, Kisvárda) – Farkas György (Budapest): Imreh István és a hétköznapok

 
17.30–17.50 Szünet

 
I. Szekció (BBTE Történeti Intézet, Francisc Pall-terem, Jókai/Napoca u. 11.)

 
Ülésvezető: Nagy Janka Teodóra (Pécsi Tudományegyetem)
17.50–18.10 Mezey Barna (ELTE): A szankciórendszer alakulása a falutörvények tükrében
18.10–18.30 Homoki-Nagy Mária (Szegedi Tudományegyetem): Szokás és szokásjog továbbélése a kései jogalkotásban
18.30–18.50 Nánási László (Szegedi Tudományegyetem): Kísérlet az erdélyi büntetőjog kodifikálására: az 1810/11-es kolozsvári országgyűlés büntetőkódexe
18.50–19.10 Veress Emőd (Sapientia EMTE): A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium pereinek jogtörténeti alapkérdései

 
19.10–19.30 Kérdések, hozzászólások
19.30 Fogadás

 
II. Szekció (EME székházának könyvtárterme)

 
Ülésvezető: Papp Klára (Debreceni Egyetem)
17.50–18.10 ifj. Barta János (prof. emeritus, Debreceni Egyetem): Javaslatok és ötletek az Erdélyi Mezőgazdasági Egyesület programjában (1769–1772)
18.10–18.30 Oláh Sándor (KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda): Földhasználat Homoródalmáson a 18–19. században, helyi írott források tükrében
18.30–18.50 Mihály János (Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest): Udvarhelyszéki falutízesek
18.50–19.10 Róth András Lajos (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely): Egyházi levéltárak gazdaság- és helytörténeti vonatkozásai. Böngészéseim a Gyulafehérvári Érseki Levéltár Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárában

 
19.10–19.30 Kérdések, hozzászólások
19.30 Fogadás
 

2019. SZEPTEMBER 13. (PÉNTEK)
 

I. Szekció (EME székházának előadóterme)
 

Ülésvezető: Bogdándi Zsolt (EME Kutatóintézete)
9.00–9.20 Simon Zsolt (Román Akadémia “Gheorghe Şincai” Társadalomtudományi Kutatóintézete, Marosvásárhely): Brassó adózása 1526 és 1551 között
9.20–9.40 Buza János (ny. egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem): Inflációs pénzforgalom törvényes segédlettel; az 1622. évi 77. törvénycikk
9.40–10.00 Oborni Teréz (MTA BTK TTI): Bethlen Gábor Szepesi Kamarája
10.00–10.20 Mátyás-Rausch Petra (MTA BTK TTI): A gazdálkodás célja: Erdélyország? – Bethlen Gábor gazdaságpolitikája az újabb források tükrében 

 
10.20–10.40 Kérdések, hozzászólások
10.40–11.00 Szünet
 

Ülésvezető: Oborni Teréz (MTA BTK TTI)
11.00–11.20 Jeney-Tóth Annamária (Debreceni Egyetem): Székelyföldi birtokosok a Rákócziak udvarában (1630–1660)
11.20–11.40 Jakó Klára (MTA BTK TTI): Az Erdélyi Fejedelemség keleti külpolitikájának írásbeliségéből 
11.40–12.00 Balogh Judit (Eszterházy Károly Egyetem, Eger): Háromszék elitje Apafi Mihály uralma idején

 
12.00–12.20 Kérdések, hozzászólások
12.20 A konferencia zárása
12.30 Ebéd

 
 

II. Szekció (EME székházának könyvtárterme)

 
Ülésvezető: Sipos Gábor (EME)
9.00–9.20 Orosz István (prof. emeritus, Debreceni Egyetem): A szabolcsi hajdúvárosok autonómiájának sajátosságai
9.20–9.40 Papp Klára (Debreceni Egyetem): Közösségi rend és törvénykezés a 18. századi bihari hajdútelepüléseken
9.40–10.00 Bánkiné Molnár Erzsébet (ny. múzeumigazgató, Kiskunfélegyháza): Az autonómia belső szabályrendszere és a székely falutörvények jászkunsági rokonai 
10.00–10.20 Kérdések, hozzászólások

 
10.20–10.40 Szünet

 
Ülésvezető: Hermann Gusztáv (BBTE)
10.40–11.00 Pakó László (EME Kutatóintézete): Gondoskodó férj vagy feleséggyilkos? Gyógyításról, vérbajról, mérgezésről és egy prókátori életút részleteiről a kora újkori Kolozsváron
11.00–11.20 György Árpád Botond (BBTE): A törvénytartó székely város. Marosvásárhely perrendtartása a 17. században
11.20–11.40 Lakatos Sándor (BBTE) – Pakot Levente (KSH Népességtudományi Kutatóintézet): Mozaikcsaládok, árva és félárva gyerekek az udvarhelyszéki Homoród-mente falvaiban a 19–20. században
11.40–12.00 Kérdések, hozzászólások

 
12.20 A konferencia zárása
12.30 Ebéd