Hírek >

Hír |

Joannes Kájoni 390 szabadtéri vándorkiállítás Székelyudvarhelyen
Székelyudvarhelyen a ferences kolostor belső udvarán (Tamási Áron utca 2. szám) látható október 5–14. között a Joannes Kájoni 390 vándorkiállítás, amely bemutatja a polihisztor szerzetes életének állomásait.

 

Október 5-én 17 órától ünnepélyes megnyitóra kerül sor, ahol Hunyadi Koppány hegedűművész fog Kájoni gyűjteményeiből dallamokat megszólaltatni. A kiállítás a Székelyföld Napok részeként október 14-ig látogatható a templom nyitvatartási ideje alatt (hétfőtől vasárnapig 9–19 óra között).

 

Szervezők: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Szent Péter és Pál apostolok – ferences templom és kolostor, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa

 

Részletek a kiállításról: Joannes Kájoni ferences szerzetes sokoldalú személyiség volt: zeneszerző és -gyűjtő, nyomdaalapító, orgonaépítő, az ő nevéhez fűződik a Kájoni-kódex, az erdélyi zenetörténet egyik legértékesebb dokumentuma. A szabadtéri vándorkiállítás ízelítőt nyújt Kájoni életéből és korából, majd azokról a helyszínekről, ahol élt és tevékenykedett: csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor, szárhegyi ferences kolostor (Hargita megye), Mikháza (Maros megye).

 

2020-ban is folytatódik a „Joannes Kájoni 390” emlékév. A Hargita Megyei Kulturális Központ idei első eseményén, a Magyar Kultúra Napját ünnepli Medgyesen a Kájoni Jánosról készült szabadtéri kiállítás bemutatásával.

 

A pannók a közönség számára eddig nem látott gyűjteményekről, nyomtatványokról és kéziratokról készült fotókon mutatják be Kájoni munkásságát: Kájoni-kódexOrgano Missale, a csíksomlyói templom régi orgonájának felirata, Sacri ConcentusHerbáriumCantionale CatholicumFekete KönyvHymnárium.

 

A kiállítás Muckenhaupt Erzsébet muzeológus és régikönyv-szakértő szakmai irányításával valósult meg, aki a régi erdélyi nyomtatványok, elsősorban a csíksomlyói ferences nyomda és könyvtár múltjának elismert kutatója, egyik feltárója és megmentője a csíksomlyói ferences könyvtár háborús időkben elrejtett könyveinek. A fotók művészi megvalósítása és a pannók érzékeny szerkesztése Ádám Gyula fotóművész látását dicsérik.

 

A kiállítás interaktív, QR-kódot használva okostelefon segítségével belehallgathatunk a Kájoni-kódex, a Cantionale Catholicum, az Organo-Missale dallamaiba. Összesen 30 pannón találhatunk információkat, három nyelven: magyarul, románul és angolul.

 

A kiállítás Magyarország Kormányának, a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.