Hírek >

Hír |

Költészetnap – Másképp
Költészetnap – Másképp címmel várja irodalmi estre a literatúrakedvelőket a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár április 12-én, szerdán 17 órára, a székelyudvarhelyi G. Café pedig 13-án, csütörtökön 20 órára.
 

Miért másképp? Több szempontot is felsorolhatnánk, de itt most csak a leglényegesebbet: A Magyarországról indult, József Attila születésnapjára emlékező költészeti ünnepen az erdélyi irodalom színe-java mindig is képviseltette magát (prózaírók is). A vers ünnepe mára az egész Kárpát-medence (sőt a világ) magyarságának irodalmi ünnepe lett. A hagyományt mi is betartjuk. De jelezzük azt is, hogy a kötelező klasszikusok mellett, a magyar irodalom, mint mindig, most is eleven friss hajtásokat is terem, akik lassan a nagy öregek méltó pályatársaivá növik ki magukat. Ezen a tavaszon mi két ilyen izmosodó tehetséggel ünnepeljük ezt a nagy napot. (A többi a helyszínen derül ki.)
 

Korpa Tamás (Szendrő, 1987) költő, kritikus, szerkesztő. Évek óta publikál a legkülönfélébb irodalmi folyóiratokban, többek között az Alföld, Bárka, Jelenkor, Hitel, Mozgó Világ és a Látó jelentette meg írásait. A szépirodalmi mellett kritikusi tevékenysége is jelentős. A Debreceni Egyetem és a Hatvani István Szakkollégium hallgatója, az Alföld Stúdió tagja. 2013-ban jelent meg első kötete a FISZ-könyvek sorozatban Egy híd térfogatáról címmel. A 2016-os év két szempontból is jelentős számára: Inszomnia címmel megjelent második kötete a Kalligram Kiadónál és a Fiatal Írók Szövetsége elnökévé választotta. „Lírikusként Korpa Tamás szenvedélyes feljegyzője az összehangzásoknak, melyek szándéktalanul jelentkeznek játék közben, mikor a költő magára hagyja a nyelvet, hogy helyette érezzen, gondolkozzék.” – állítja Oláh Szabolcs.
 

Muszka Sándor (Kézdivásárhe­ly, 1980) költő, prózaíró, szerkesztő. 2006-ban dip­lomázott a kolozsvári Babeş–Bo­lyai Tu­dományegye­tem szo­ciológia–ant­ro­pológia szakán. 2002 és 2003 között a ko­lozsvári Bret­ter György Iro­dal­mi Kör al­elnöke volt, il­let­ve az Ech­in­ox diákfolyóirat ma­gyar ol­da­la­i­nak főszer­kesztője. Jelenleg Csíkszépvízen él és dolgozik. Köte­tei: Ennyi ha történt (ver­sek, Erdélyi Híradó, Ko­lozsvár, 2005); Mi nem lóg, ha áll (ver­sek, Erdélyi Híradó, 2007); Múzsák trágyás szekérrel (ver­sek, Erdélyi Híradó, 2010); Sa­nyi bá (székely egy­per­ce­sek, Erdélyi Híradó, 2012; Ul­pi­us Ház, Bu­da­pest, 2013); Magányos nőknek, bu­kott fiúknak (ver­sek, Or­phe­usz Kiadó, Bu­da­pest, 2014). A Sanyi bá humoros hangvétele után Muszka Sándor új könyvében közéleti versekkel folytatja pályáját, amelynek immár szerves része az erdélyi közéleti líra újraértelmezése.
 

A költőkkel Murányi Sándor Olivér író beszélget. A rendezvény támogatói a Fiatal Írók Szövetsége, a G. Kulturális Egyesület, a Gondűző Étterem és Szálloda, a Kájoni János Megyei Könyvtár, valamint Hargita Megye Tanácsa. A kötetek a helyszíneken kedvezményesen megvásárolhatóak, a szerzők dedikálnak.