Hírek >

Hír |

Könyvbemutató: Hermann Gusztáv-Mihály: A székelyek rövid története
December 15-én délután hét órától a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet (korábban Balassi Intézet) bemutatja Hermann Gusztáv Mihály A székelyek rövid története (O scurtă istorie a secuilor) című könyvét, amely román nyelven jelent meg 2020-ban a Curtea Veche gondozásában. A szerzővel Sorin Mitu történész beszélget, az esemény a Bukaresti Magyar Intézet Facebook- és YouTube-oldalán követhető előzetes regisztráció nélkül.

 

A kötetről:

 

A székelyek története már önmagában megérdemel egy történetet, elég ha csak a történészek által vitatott eltérésekre gondolunk, mint például a székelyek eredete (amelyről néha a sci-fi határát suróló elméletek vagy akár összeesküvés-elméletek születtek), a székelyek pszichológiai profilja vagy mentalitásuk, motivációik vagy akár szokásaik. Az O scurtă istorie a secuilor (A székelyek rövid története) c. munka abból a meggondolásból született, hogy szétválasszuk tudományos alapú feltételezéseket a spekulációktól, a rendelkezésre álló régészeti és okleveles források alapján. A szerző saját bevallása szerint ez az első könyv amit eleve román nyelven gondolt és írt, nem anyanyelvén, magyarul. Ki akarta kerülni a fordítás szakaszát azért, hogy könnyebben azonosuljon a román olvasó mentalitásával, akinek szánta elsősorban ezt a könyvet és akitől azt várja el ez a munka, hogy egy másfajta perspektívából közelítse meg a történelmi realitást, mint amihez eddig szokva volt.

 

Hermann Gusztáv-Mihály (sz. 1955) történész, történelmet és művelődéstörténetet tanít a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Tagozatán. Tudományos munkássága történész-muzeológusi tevékenysége idején kezdett kibontakozni, akkor körvonalazódott kutatási területe is, amely a székelység újkori, főként a 18–19. századi története lett. Ezen belül előnyben részesítette mentalitástörténeti kérdéseket, főképpen a székely rendi öntudat és a székelység magyarságtudata közti párhuzam tükröződéseit. Ez utóbbi kérdéskörhöz kapcsolódik a 2000-ben megvédett doktori disszertációja is, amelynek címe: A székely rendi öntudat a 18. században és a 19. század elején. A székely identitás-történetre vonatkozó kutatásai mellett tanulmányozta a széki intézmény és a közélet történetét Udvarhelyszéken. Kutatásai eredményeit tudományos ülésszakokon elhangzott előadások, szakmai és népszerűsítő kiadványokban közölt írásai és kilenc eddig megjelent könyve révén tette nyilvánossá.

Szakmai hozzáértésének, szervezői és szerkesztői tevékenységének kimagasló eredménye a 2012-ben megjelent „székely-tankönyv”: A székelység története. Kézikönyv és tankönyv az általános iskola VI. és VII. osztályai (valamint minden érdeklődő) számára. Tagja volt a 2016-ban megjelent háromkötetes Székelyföld története szerkesztői és szerzői közösségének.

 

Sorin Mitu (sz. 1965) román történész, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és filozófia karának professzora. Kutatási területe Erdély története, összehasonlító imagológia és nemzetiség-elmélet. 1998-ban megjelent történelem tankönyve nagy port vert fel a román publicisztikában és közvéleményben. Számos tanulmánya mellett, amelyek különböző szaklapokban jelentek meg, tíz kötete látott eddig napvilágot, amelyekben Románia történelmének különböző aspektusait taglalja a 19. századtól egészen a 21. századig.

 

További részletek a Bukaresti Magyar Intézet honlapján.