Hírek >

Hír |

Kuncz Aladár emlékkonferencia
Kuncz Aladár emlékkonferencitá szerveznek október 4-én, csütörtökön 9:30-tól az Országos Szécsényi Könyvtárban.

 
A tanácskozás a Kuncz életében is oly fontossá lett 1918-as év centenáriumi utalásán túl az Országos Széchényi Könyvtár tudományos műhelyei és a kolozsvári Kriterion kiadó által megjelentetett könyvsorozathoz (Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái – sorozatszerkesztő Boka László és Filep Tamás Gusztáv) kapcsolódik, melynek immáron négy hézagpótló kötete jelent meg.

 
Az életműkiadás feltáró, kutató munkáinak eredményei révén máris szembe kell néznünk a korábbi recepció meglehetősen elnagyolt Kuncz-képével – az eddig kiadott kötetek mindegyike tartalmazott eddig nem ismert információkat, forrásokat, sőt eddig ismeretlen szépirodalmi szövegeket, értekező műveket is feltárt. A konferencia elsődleges célja tehát, hogy ennek a tudományos diskurzusnak adjon nyilvánosabb, szélesebb teret.

 
A konferencia előadásainak szerkesztett anyagát az OSZK és az MMA kiadói együttműködésben jelenteti meg 2019 tavaszán.