Legendás Kolozsvár
vargabeles

Tatár Zoltán: A vargabéles legendája. Kolozsvári magyarok eltűnt munkahelyei nyomában. Kolozsvár, Stúdium kiadó, 2014.

 
 

Valami megfoghatatlan kettősség hatja át manapság a kolozsvári magyar lokálpatriotizmust, mely körülbelül a hetvenes-nyolcvanas években kezdődhetett, és amely bármely nyitott lelkű idelátogatóra átragad. Ez egyrészt egyfajta harmonikus kölcsönhatást jelent a város egészével, másrészt pedig egyfajta nosztalgiát, a nem is olyan régmúlt eltűnt tárgyi és elvont tényezői, jelenségei iránt. Olvasván a nem túl terjedelmes, de annál tartalmasabb könyvet, stílusát nem lehet nem szubjektívnek nevezni: teszem ezt viszont a szónak a jobbik értelmében. Újra megelevenedik egy elsüllyedt világ, a régi Kolozsvár világa, a maga Hóstátjával, gyáraival, családi vállalkozásaival. Egy olyan világ, amely továbbél ugyan, de már csak az emlékekben.
 
A könyv egy sor kisebb-nagyobb esszéből áll, amelyek tematikai szempontból négy csoportra oszlanak. A legelső, a Kolozsvári emlékek, általánosabb jellegű, egy-egy kolozsvári utcához vagy egyéb köztérhez kapcsolódó személyes emlékeket elevenít fel, itt különösen szép a Csertő utcai Velence metaforája. Számomra, gazdaságtörténészi minőségemben, a következő rész, a Nagy- és kisvállalatok alkonya tartalmazza a legértékesebb részeket, amely a Vajgyár, a hűtőberendezéseket gyártó Tehnofrig, valamint a Flacăra készruhagyár- és kozmetikai cikkeket előállító vállalat sorsáról értekezik. Egy írás erejéig a svédországi hóstáti diaszpórával is foglalkozik. A magánvállalkozások eltűnése a múlt ismertebb kolozsvári kisvállalkozóiból szemelget, a Krajczár kocsmáról szóló szöveg hidat is épít a múlt és a jelen közé. A legutolsó rész, A vargabéles legendája a Darvas-vendéglő és az ezt üzemeltető család történetét taglalja, ennek jó pillanataival és tragédiáival. Az esszészerű írások esetében a stílus minden esetben ugyanaz. Magával ragadó, szubjektív lokálpatriotizmusa által, és egyértelműen értéket közvetít. Amennyiben valamikor a közeljövőben készülne egy helytörténeti szöveggyűjtemény, e jelenlegi könyvből egyik-másik sikerült írás – például A Pingvin elröpült, mely a Tehnofrig gyár történetét dolgozza fel, ennek etnikai, társadalmi és gazdaságtörténeti vonatkozásaival együtt – gond nélkül helyet kaphatna benne.