Mítoszok és szerverek
 

„Ha Iászón egyúttal az aranygyapjút is visszahozza, nem érdekel. Az aranygyapjú önmagában nem jelent semmit, levetett ruha, nem több, és ha visszakerül, csak felidézi a megaláztatást, melyet Zeusz kénytelen volt elszenvedni tőlem annak idején.”

(Robert Graves: Az aranygyapjú)

 

Az akkád Enúma elis teremtéstörténetének fontos politikai rendeltetése volt. Arra szolgált, hogy felállítsa a babiloni panteont, Mardukot kiáltva ki főistenként mindenekfölött, megerősítvén Babilon hatalmát Mezopotámiában. Amíg nincs egységes hatalmi berendezkedés, nincs szükség panteonra sem, az istenek sem istenek voltak, hanem természeti erők princípiumai, szellemek, közvetítők stb.

 

Hasonlóképpen, amikor az akhájok megérkeztek Görögországba, az ott élő népek a Hold­istennőt tisztelték, régiónként más néven és más módokon, illetve az istennő héroszait, szolgáit, gyermekeit, köztük Zagreuszt, akit ma Zeusz néven az olümposzi panteon főisteneként ismerünk. A vasfegyverzetű akhájok uralmuk alá kényszerítették őket, hol játszmázva, hol erőszakkal, megalapozva a patriarchális társadalmat. Hosszú távra rendezkedtek be, és átírták ennek megfelelően a múltat is.

 

A görögök mítosznak nevezték a képszerű ábrázolást a költészetben, abban az időben, amikor a régi történetek művészeti alkotásokon és vándorénekesek különböző interpretációiban maradtak fenn. Ami elveszett, azt kiegészítették, újabb értelmezéseket találtak ki, kiszínezték, korszerűsítették, igazították az aktuális vallási vagy politikai elvárásokhoz.

 

Vajon mi lesz a mi kultúránkkal, történelmünkkel néhány évezred múlva? Milyen mítoszok és miképpen szólnak majd a birodalmakról, kolonializmusról, világháborúkról? Európáról, Amerikáról, Közel-Keletről, Kínáról, Oroszországról? Mit mesélnek majd az erdőtüzekről, az olvadó jégtáblákról, a fake newsról, a láthatatlan kezű korporációkról? Mi fog fennmaradni, és egyáltalán fennmarad-e valami? Mind kihalunk vagy lesznek túlélők vagy új bolygókat hódítunk meg? Ha igen, akkor mi marad a mi világunkból egy új bolygón meghonosult kultúrában?

 

És vajon meddig él az internet? Az a kutató, aki több ezer év múlva vizsgálja jelenünket, az mit tud meg az internetből? Mit használ majd fel megbízható forrásként és mit vet majd el, és milyen alapon? Az az új nagyhatalom, aki majd a mi történetünkben felfedezi saját dicsőségének szimbólumait, hogyan fogja újraírni, kiegészíteni, átértelmezni azt? Mit fog megtartani, és mit fog végleg letörölni minden hozzáférhető szerverről? Ki kinek lesz az aranya és ki kinek a borja?