Hírek >

Hír |

Pályázati felhívás a Communitas alkotói ösztöndíj elnyerésére – 2018
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség egy évre szóló, 42 ösztöndíjat hirdet havi 800 lej értékben, harmincöt év alatti romániai magyar alkotóknak az irodalom, a vizuális művészetek, a zeneművészet, a színházművészet, a film és a televízió területén. A pályázat célja az erdélyi magyar kultúrát gazdagító művek létrehozását ösztönző alkotói feltételekhez való hozzájárulás, a művészet társadalmi közmegbecsülésének kifejezésre juttatása. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázat lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

 

A pályázati felhívás és az űrlap letölthető a Communitas Alapítvány honlapjáról (www.communitas.ro) illetve kérhetők e-mail-en, a communitas@rmdsz.ro címen.

Pályázatot sem faxon, sem e-mailen nem fogadunk el.

 

A pályázat leadásának határideje 2018. április 4. (a postabélyegző időpontja). A pályázatot a következő címre kérjük eljuttatni:

Fundaţia Communitas (Alkotói Ösztöndíjbizottság)
400489 Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60., jud. Cluj

 

A Titkárság a személyesen behozott pályázatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja.

 

Az ösztöndíjban részesült pályázóknak az ösztöndíjuk időtartama alatt létrejött alkotásaik megjelentetése, bemutatása (egyéni kötet vagy tárlat, előadás, koncert, film) során fel kell tüntetniük a pályázatot finanszírozó Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, valamint a kiíró és lebonyolító Communitas Alapítványt, az Alapítvány honlapjáról (www.communitas.ro) letölthető logók alkalmazásával. Az ösztöndíj lejártakor az ösztöndíjas köteles szakmai beszámolóban ismertetni, dokumentálni egy éves alkotói munkáját.

 

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK:

A pályázóknak az erdélyi magyar kultúra valamelyik kiírt ágazatához kapcsolódó pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött pályázati űrlapot és annak CD-re felírt változatát,
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • az erdélyi magyar kultúra valamelyik kiírt ágazatához kapcsolódó éves alkotói tervezetet vagy előadói elképzelést,
 • személyazonossági igazolvány másolatát,
 • a művészeti ágazathoz kapcsolódó mellékleteket.

 

Az irodalom területén kérünk mellékelni az eddig publikált szövegekből egy reprezentatív válogatást, vagy egy megjelent kötetet, illetve az eddigi munkákról egy rövid beszámolót és publikációs listát.

A teljes pályázati dokumentációt 5 (öt) példányban kérjük beküldeni.

 

vizuális művészetek (képzőművészet, alkalmazott művészetek, intermédia és fotóművészet) területén a pályázónak mellékelnie kell 10 db. jó minőségű felvételt munkáiról B5-ös méretben, papírhordozón; esemény, látványtervezés vagy intermédia művészeti alkotás esetében pedig a fotók mellett részletes leírást vagy szükség esetén DVD-t is kérünk.

A teljes pályázati dokumentációt 1 (egy) példányban kérjük beküldeni.

 

zeneművészet ágazatában a pályázóknak mellékelniük kell:

 • zenealkotás területén egy olvasható partitúrát, a szerző előző műveiből hanganyagot (CD, DVD vagy videó is lehet), a benyújtott zenemű lejátszott zongorakivonatát (amatőr felvétel is lehet, ez a feltétel nem kizáró jellegű), vokális művek esetében pedig szöveget vagy szövegkönyvet is;
 • előadóművészet területén előző fellépések reprezentatív felvételeit (CD, DVD vagy videó is lehet), a repertoár szakszerű megjelölését, tervezett hangversenykörutak vagy bemutatók esetén a befogadó intézményekkel kötött szerződéseket vagy nyilatkozatokat, menedzseri tervet, hangszeres együttesek esetében pedig mellékelni kell az összetételt, a névsort és a létszámot, vokális együtteseknél a műfaji megnevezést (szóló, egynemű vagy vegyeskar), a névsort és a hangfajt;
 • folklórtudomány és muzikológia területén csak alkotói jellegű pályázatok vázlatát kérjük mellékelni.

Az elektronikus hanghordozókra (CD, DVD) az alkotásokat kérjük a következő formátumokban lementeni:

 • hanganyag esetén .mp3 kiterjesztéssel,
 • videó esetében .avi kiterjesztéssel, vagy DVD formátumban.

A teljes pályázati dokumentációt 3 (három) példányban kérjük beküldeni.

 

színházművészet ágazatában tetszés szerint csatolni lehet eddigi alkotásokról készült felvételeket, kritikákat.

A teljes pályázati dokumentációt 4 (négy) példányban kérjük beküldeni.

 

film és televízió ágazatban kérjük mellékelni munkásságuk jellegzetes alkotását bemutató DVD-t, valamint:

 • játékfilm-, animációs film- és tévéfilm-terv esetén szinopszist és/vagy treatmentet és/vagy irodalmi forgatókönyv szintjén kidolgozott jelenetet;
 • kísérleti film- és dokumentumfilm-terv esetén szinopszist és rendezői koncepciót;
 • tévéműsor esetén műsorkoncepciót.

A teljes pályázati dokumentációt 2 (két) példányban kérjük beküldeni.

 

Formai hibának tekintendők a következők:

 • a pályázat határidő után érkezik be;
 • az űrlap hiányosan van kitöltve;
 • hiányoznak a kötelező mellékletek.

 

Kérjük a pályázatban megjelölni, ha a pályázónak az igényelt ösztöndíjjal egy időben, máshonnan is folyósítanak hasonló juttatást.

A pályázatok egyéniek, a zeneművészet és a színházművészet terén elfogadunk csoportos jelentkezéseket is, de a havi ösztöndíj összege ebben az esetben sem haladja meg az egyéniekét.

 

Nem pályázhat az, aki:

 • 2017. december 31-ig betöltötte 35-ik életévét.
 • előző 3 évben alkotói ösztöndíjban részesült.

 

További információkért forduljanak a Communitas Alapítvány titkárságának munkatársaihoz: Sólyom Réka – irodavezető, Nagy-Molnár Tamara – programfelelős, Voios Melánia – referens.

 

Cím: Fundaţia Communitas

400489 Cluj Napoca, Str. Republicii, nr. 60

Telefon/fax: 0264 – 594 570

Telefon/mobil: 0723 – 250 324, 0736 – 444 437

E-mail: communitas@rmdsz.ro

 

Pályázati kiírás.pdf

Pályázati űrlap.doc