Hírek >

Hír |

Polgárosodás és demokratizálódás Európában és Magyarországon a 18–20. században
Korunk Akadémia decemberi előadásának címe Az I. világháború utáni demokratizálódási kísérlet kudarca Kelet-Európában és a Horthy-rendszer. Az előadásra 2017. december 12-én, kedden 17 órától kerül sor az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadótermében.

 
Meghívott előadó: Püski Levente történész, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem. (Jókai/Napoca u. 2. sz.)

 
A rendezvény házigazdája Kovács Kiss Gyöngy főszerkesztő, Korunk.