Hírek >

Hír |

Sófalvi András könyvének bemutatója
Sófalvi András Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken, az EME kiadásában újonnan megjelent könyvének bemutatására október 9-én, hétfőn, 17 órától kerül sor az EME Jókai utcai székházában. A kötetet bemutatja és méltatja Hegyi Géza történész, házigazda Sipos Gábor elnök.
 
A település és hadtörténeti szintézis a székelyek középkori és fejedelemség kori határvédelmi szerepkörét taglalja, illetve behatóan elemzi Udvarhelyszék önvédelmi stratégiáit és létesítményeit a 17. század végéig , széleskörű régészeti-történeti adatgyűjtés és ásatások eredményei alapján. A kutatómunka során az önvédelem széles spektruma került előtérbe: várak, erődített udvarházak, hosszúsáncok, védőfallal erődített természetes barlangok, mesterségesen ásott barlangok, tatárpincék, védelmi kialakítású templomok. Az udvarhelyszéki székelység önvédelme a vizsgált és elemzett létesítmények keresztmetszetében nagyon összetett és sokszínű képet mutat, a terület természetföldrajzi adottságainak keretében a középkori és fejedelemség kori katonai védelem szinte minden lehetséges formáját felhasználták az emberi és anyagi javak megmentése érdekében.