Stílus és identitás a késő­modernitásban
 

Hogyan működik egy posztmodern szubkultúra? Miképp közvetíti a hivatalos és bulvármédia az ifjúsággal kapcsolatos társadalmi problémákat? Milyen kapcsolat van a fiatalok identitáskeresése és médiahasználataik között? E kérdésekre keres választ Guld Ádám könyve, amely az Erdélyi Múzeum-Egyesület Letöltés sorozatában jelent meg.

 

A pécsi kultúrakutató, médiatudós doktori disszertációján alapuló kötet egy mára kevéssé virulens, de a magyar társadalom kollektív emlékezetben élénken élő stíluskultúra, az EMO – azaz az „emotional rock” – egykor népes közössége és magyarországi médiavisszhangja kapcsán elemzi a kortárs ifjúsági csoportkultúrák működését. Az EMO mint stílusjelenség történetének és legfőbb jellegzetességeinek bemutatását követően a szerző ismerteti azt a nagy hagyományokkal bíró elméleti és módszertani megközelítést, a többek közt Dick Hebdige, Paul Willis és mások nevéhez kötődő szubkultúra-kutatást, amely elemzéseinek kiindulópontja, ugyanakkor kritikailag reflektál is e hagyomány a téma szempontjából releváns hiányosságaira, valamint a korrekciók lehetőségére.

 

Ez az imponáló módszertani reflektáltság a kötet egészében érvényesül, hiszen a további elemzések mindegyike olyan sajátos nézőpontot és elméleti-történeti megközelítést igénylő téma kapcsán közelít a magyarországi EMO-jelenségekhez, hogy valamennyi fejezet beillik egy-egy média-metodológiai esettanulmánynak. Kifejezetten izgalmas az utolsó fejezet, amely egykori EMO-rajongók stílusélményeit tárja fel a velük készített interjúk alapján, a biográfiai és a tematikus elemzés módszerével, a kiöregedés, kipörgés fogalmait állítva a középpontba.

 

Guld Ádám könyve érzékletes képét és jellemzését nyújtja egy mára már letűnőfélben lévő ifjúsági kultúra működésének, egyben különleges dokumentuma a magyar médianyilvánosság történetének. Azok az évek, melyek során a könyv EMO-val kapcsolatos megfigyelései rögzítésre kerültek (2007–2013), komoly változások sorát hozták el mind a globális médiatér, mind a magyar nyilvánosság szerkezetét illetően. Így a könyvben megelevenedő mediális megnyilvánulási formák egy része mára ugyanúgy (média)történelem, mint a festett-vasalt, szembe fésült hajviseletek és sötét tónusú sminkek, amikkel az utcán járva egyre kevesebbet találkozunk.

 

 

Guld Ádám: Az EMO. Egy stíluskultúra karrierje a médiában. Erdélyi Múzeum-­Egyesület, Kolozsvár, 2018.