Hírek >

Hír |

Unitárius irodalmi pályázat 2018
A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa a 2018-as emlékév alkalmából nyílt pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (vers és próza) létrehozására. A szépirodalmi alkotások témája: az unitárius egyház múltja és jelene, unitárius személyiségek, kiemelkedő események vagy bármely más olyan téma, amely tükrözi az unitárius hitelveket, eszmeiséget, értékeket. Megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban és elektronikusan közzé nem tett, eredeti alkotásokat várnak. Egy pályázó legtöbb 3 verssel, 2 prózai és 1 drámai művel pályázhat. A prózai művek terjedelme max. 40 000 leütés lehet.
 
A pályázatra beérkezett és a zsűri által arra javasolt művekből a pályáztató önálló kötetet szándékszik kiadni.
 
Pályázni az alábbi három kategóriában lehet:
 
I. kategória: vers
II. kategória: próza
III. kategória: dráma
 
Pályadíj vers kategória:
I. díj: 700 €
II. díj: 500 €
III. díj:300 €
 
Pályadíj próza kategória:
I. díj: 700 €
II. díj: 500 €
III. díj:300 €
 
Pályadíj dráma kategória:
I. díj: 700 €
II. díj: 500 €
III. díj:300 €
 

Döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést kapott művek közül a pályázatkiíró által felkért szakmai bírálóbizottság 2018. március 20-án választja ki a díjazottokat.
 
Pályázati határidő: 2018. január 31., éjfél.
 
A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, és nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban és elektronikusan még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Unitárius irodalmi pályázat – 2018”.
 
A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (Word dokumentumként) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címre.
 
A nem díjazott szövegeket nem őrizzük meg és nem küldik vissza.
 
Ünnepélyes díjátadás: 2018. július 6-án, a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsának ülése alkalmával
 
Levélcím: 400105, Kolozsvár/Cluj-Napoca, postafiók/CP. 24. Episcopia Unitariană
Elérhetőségek: media@unitarius.org, telefon: 0757/025638