Versek
Csóka Szilárd-Zsolt: Bábel tornya

 

Primitív feljegyzések

(Însemnări primitive)

 

Többé nem írok már a gregorián naptár

peremére

kettőződik a tél

kettőződik a fény fejemben a borostyánszínű fáról

szarvak hullanak

és az ünnep jeleként felharsan a kecskeüvöltés

Kilépek a fedélzetre, köszöngetek, hátamon viszem

az agyaggal rakott zsákot

fiatalságtól öregségig és vissza

Vajon az én kutyáim miért nem szabadulnak meg a szíjtól

miért nem indulnak

az apró és fekete csillag felé, a hatalmas, a hatalmas,

a félelemtől tébolyultan hullámzó

füvek fölé

Többé nem írok még csak az etruszk naptár

peremére sem kiszórom a hamut

a borostyánszínű fa alatt amely néha váratlanul

elhiszi rólam

hogy élek

 

 

Madame De la Pubelle

 

Ma nem jött el a három grácia

ma tábornokok és ezredesek jöttek hogy mélázó

nyugdíjasokhoz illő

klubjukba fogadjanak

egy szép napon verseimet kell szavalnom nekik

a feleségeiknek unokahúgaiknak

ezzel foglalkozom most

ma nem szedtem gallyakat mert a fináncnál és a jegyzőnél

jártam

ma fekete golyóstollat vásároltam hittem

szépen ír majd de ördögét neki karcol akár az ág

amit felszedek amikor

sétáltatlak hogy te is megértsd hova tűnt belőlem a büszke hév

ma a fináncnál voltam és ismét a jegyzőig kellett elérni

ma nem is volt egy csepp időm se hiába élni

 

 

Memóriám iskolai füzetek sora

(Memoria mea e un şir de caiete de uz şcolar)

 

Felébredt a Belső Grafomán és készíti

Titkos Terveit

 

Vízben ébredek és az elárasztott szobákban megpillantom a

hatalmas zöld kígyót amint villámgyorsan felbukkan egy lián mögül

aztán lesben áll az ajtó mögött. Kinézek az ablakon és látom

a tomboló vihart: esők és havak zúgnak a hat hét méternél is magasabbra

emelkedő utcai áradat fölött. Ijedten lépek a folyosóra és

látom az Asszonyt amint interjút ad nyakáig érő vizekben úszva.

Vajon merre járnak a gyerekek?

 

 

KARÁCSONYI ZSOLT fordításai

 

 

 

Ioan Moldovan költő, író, esszéista 1951-ben született a Kolozs megyei Obozon. Az Echinox folyóirat körének meghatározó személyisége. Jelenleg a nagyváradi Familia folyóirat főszerkesztője, számos irodalmi díj kitüntetettje. Tizenkét kötete jelent meg, jelenleg Nagyváradon él.