Rólunk

A havonta két alkalommal megjelenő Helikon 1990-ben jött létre, az Utunk jogutódjaként, a kolozsvári folyóirat-kultúra gazdag hagyományainak folytatójaként. Alapító főszerkesztője Szilágyi István. Önmeghatározása szerint irodalmi folyóirat, de tág teret enged a társművészeteknek – színháznak, filmnek, képzőművészetnek, zenének – és az értekező műfajoknak, a kritikának is. Kezdetektől fogva egyik legfontosabb missziójának tartja a tehetséges fiatal pályakezdők felkarolását.

A helikon.ro irodalmi portálként, részben a nyomtatott lap kínálatára támaszkodva, részben önálló tartalmakkal igyekszik minél szélesebb keresztmetszetét adni az erdélyi és összmagyar irodalmi-kulturális életnek, beszámolni a kortárs művészeti folyamatokról, jelenségekről, publikációkról.

Galéria

Despre noi

Revista literară Helikon, revistă a Uniunii Scriitorilor din România a fost înființat în 1990 ca succesor legal al revistei Utunk, o continuare a tradițiilor bogate ale culturii jurnalistice din Cluj-Napoca. Editorul-șef fondator al acesteia este István Szilágyi. Conform autodefinirii sale, este o revistă literară, dar lasă și un spațiu amplu pentru teatru, film, arte plastice, muzică – și pentru studii, texte critice, eseuri. De la început, revista a considerat că îmbrățișarea tinerilor începători de carieră talentați este una dintre cele mai importante misiuni ale sale.

Ca portal literar, helikon.ro încearcă să ofere cea mai largă prezentare posibilă despre viața literară-culturală transilvană și din Ungaria, să prezinte publicului larg procesele, fenomenele și publicațiile de literatură și artă contemporană, bazându-se parțial pe oferta ziarului tipărit și parțial pe conținutul specific spațiului online.

Galerie

About us

The half-monthly magazine Helikon was first issued in 1990, as Utunk’s successor, persuing the rich cultural tradition of magazines in Kolozsvár. Its founding editor is István Szilágyi. According to its self-definition, Helikon is a literary magazine, but it also gives a free range  to other arts – theatre, movies, fine arts, music – and to treatiser genres and criticism as well. From the very beginning, the embracement of young talented entrants regards is one of its most important missions.

Helikon Online as a literary portal partly relies on the supply of the printed version, and it tries on the other hand to give a panoramic view of the Transylvanian and all-Hungarian literary, cultural life, to report on contemporary artistic processes, phenomena and publications.

Gallery

Kossuth-díjas író. 1938-ban született Kolozsváron. Legutóbbi kötete: Messze túl a láthatáron (2020, MMA)

Szilágyi István

Alapító főszerkesztő

1977-ben született Aradon. Legutóbbi kötete: Belső tízezer (2023, Bookart Kiadó)

Karácsonyi Zsolt

Főszerkesztő / vers, műfordítás

Egyetemi tanár, költő, irodalomtörténész. 1957-ben született Kolozsváron. Legutóbbi kötete: Daphne ideje (2020, Lector)

Egyed Emese

Főmunkatárs

Kossuth-díjas költő. 1943-ban született Sóváradon. Legutóbbi kötete: Napraforgó. Műfordítások (2020, Kriterion).

Király László

Főmunkatárs

1977-ben született Székelyudvarhelyen. Legutóbbi kötete: Bálint Tibor (2022, MMA).

Demeter Zsuzsa

Főszerkesztő-helyettes / kritika

1996-ban született Nagyváradon. Legutóbbi kötete: Már minden nő hazament (2020, Erdélyi Híradó Kiadó – Fiatal Írók Szövetsége).

Mărcuțiu-Rácz Dóra

Szerkesztő / Artefaktum, Pavilon 420

1980-ban született Kolozsváron. Legutóbbi kötete: Farkashab (2022, Lector)

Márton Evelin

Szerkesztő / próza

2003-ban született Marosvásárhelyen. Kötete: Atlasz vállára veszi a holdat (2023, Erdélyi Híradó Kiadó – Fiatal Írók Szövetsége)

Nagy Zalán

Szerkesztő / honlap

1979-ben született Lugoson. Legutóbbi kötete: Az atlantiszi villamos (2018, Erdélyi Hiradó - Orpheusz)

Papp Attila Zsolt

Szerkesztő / film, interjú

1966-ban született Tasnádon.

Deák Judit

Szerkesztőségi titkár

1985-ben született Kolozsváron.

Fazakas Botond

Számítógépes tördelés

1947-ben született Kolozsváron.

Rákossy Tibor

Műszaki szerkesztő

1974-ben született Kolozsváron. Legutóbbi fordításkötete: Franz Hodjak: Homokkal teli bőrönd (2020, Exit - Szépirodalmi Figyelő)

Szenkovics Enikő

Olvasószerkesztő, korrektor