Tanulmány

Tanulmányok, értekezések a magyar és világirodalom tárgykörében.

tanulmány
kizárólag online

Ćurković-Major Franciska

Táblák a parton

Kabdebó Lóránttal 2003-ban találkoztam először személyesen. Ezt rövid levelezés előzte meg. Kérdésemre, hogy írja meg, hol találkozhatnánk, a rövid válasz az volt, hogy náluk.

tanulmány
kizárólag online

Boka László

„Öntudatlanul és magától érthetően”

Egyrészt ösztönös, veleszületett értékekről beszélhetünk, másrészt egy olyan szellemiségről, amelyet teljes nemzete javára remélt újból és újból példaként, járandó útként felmutatni.

tanulmány
kizárólag online

Vallasek Júlia

Kontextualizálás és praktikum: Bánffy Miklós kisprózájának új angol fordításairól

Bánffy Miklós írásait immár bő száz éve mindegyre újra felfedezi magának a magyar (és most már bátran mondhatjuk, nemzetközi) közönség.

tanulmány
kizárólag online

Bartha Katalin Ágnes

Az ember tragédiája kolozsvári bemutatója

A Manfréd álnév alatt író ifj. Szász Károlynak a kolozsvári bemutató – 1884. február 27. – utáni tárcájában írott jóslata nem következett be.

tanulmány
kizárólag online

Berki Tímea

„Sok az eszkimó, kevés a fóka” – Madách Imre korai román nyelvű recepciója

2023 nemcsak a Petőfi 200, hanem a Madách 200 éve is.

tanulmány
kizárólag online

Erni-Szakács Szilárd

Az abszurd jelentésszituálás színterei Páskándi Géza novelláiban

Ezekben a művekben a külső terek már nem konkrét jelentéssel rendelkeznek, hanem metaforikus jelentéssel bírnak.

tanulmány
kizárólag online

Horváth Viktor

Az ember tragédiája és a Paradise Lost zoomorfológiája

Az ember tragédiáján Milton műve a legfontosabb hatás...

tanulmány
kizárólag online

Cseke Péter

A „finom érzelmesség és férfias tárgyilagosság” írója

Írásainak a múltból átragyogó embersége biztosítja immár Kemény János örök időszerűségét. Betöltötte „a jó író és a jó ember találko­zásának” küldetését.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb