Tanulmány

Tanulmányok, értekezések a magyar és világirodalom tárgykörében.

tanulmány
kizárólag online

Fried István

Petőfi Sándor kelet-közép-európai jelentőségéhez

Lassan-lassan már annak is könyvtárnyi a szakirodalma, hogy Petőfi Sándor költészete és részben személyisége miként fogadtatott be a magyarral szomszédos irodalmakba.

tanulmány
kizárólag online

H. Nagy Péter

Drakula összerakása

Bár William Harvey 1628-ban fölfedezte a vérkeringést, majd Antoni van Leeuwenhoek 1674-ben megpillantotta a vér korpuszkuláris szerkezetét (250-szeres nagyításban látva a vörösvérsejteket)...

tanulmány
kizárólag online

Borsodi L. László

A vámpíroké a világ? – Baka István A kisfiú és a vámpírok című kisregényéről

Ha azt a szerkesztői felkérést kapja az ember, hogy Baka István (Szekszárd, 1948 – Szeged, 1995) lezárt és gazdag életművének egyetlen szövegéről írjon, roppant nehéz feladatra vállalkozik.

tanulmány
kizárólag online

Varga Kende Lőrinc

Aktionsgruppe Banat. Társadalmi, politikai és irodalmi kölcsönhatások a csoport költészetében

Amikor az ember a konkrét költészet vagy akár a kései avantgárd német nyelven alkotó úttörőire gondol, elsősorban olyan nevek villannak fel előtte, mint Eugen Gomringer, Friedrich Achleitner...

tanulmány
kizárólag online

Vincze Ferenc

Egy Petri-vers Rolf Bossertet olvas. Egy 1986-os Bossert-vers margójára

A hetvenes-nyolcvanas évek magyar líratörténetének jelentős költészeti teljesítményeként tarthatjuk számon Petri György líráját...

tanulmány
kizárólag online

Georg Aescht

Amikor az akarat még számított. Az 50 éve alapított Aktionsgruppe Banat három éven át tartó próbálkozása önmaga megsegítésére1

Előrebocsátom: olyan szöveg megírására vállalkozom, amellyel senki sem lehet elégedett, a legkevésbé a megszólított és tárgyalt személyek, de én magam sem...

tanulmány
kizárólag online

Dávid Gyula

Tamási Áron hazatérései (adatok az 1970–1989 közötti romániai Tamási-kiadások történetéhez)

Tamási Áron 1944. október 8-án, néhány nappal azt megelőzően hagyta el Kolozsvárt, hogy a szovjet csapatok birtokba vették a várost...

tanulmány
kizárólag online

Török Dalma

„Igen, ez az üres karosszék is emlékeztet reá…” (Tamási Áron tárgyi hagyatékának néhány darabjáról)

Tamási Áron hagyatéka – ideértve a kéziratos és hanganyagot is – a legfeldolgozottabbak közé tartozik...

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb