Artefaktum

A Helikon irodalmi folyóirat képzőművészeti rovata, amelyben aktuális erdélyi és magyarországi kiállításokról írott műkritika olvasható.

artefaktum
kizárólag online

Vida Krisztina

Régi új világ

artefaktum
kizárólag online

Egyed Emese

Györkös Mányi Albert képei alá: Mesék, idézetek

artefaktum
kizárólag online

Szekernyés János

A mintázás virtuóza

Élete 84. esztendejében, június 4-én, Temesvárott – ahol 1962-től élt és alkotott – elhunyt Szakáts Béla szobrász, művészpedagógus, a romániai magyar képzőművészet ismert, megbecsült alkotóegyénisége.

artefaktum
kizárólag online

Láng Orsolya

Átejthetetlen méhek?

Kerezsit a(z olykor évekig tartó) folyamat érdekli, a megszállott kutatói munka, amelynek végén a prezentált mű szerényen hordozza magában a tökéletességet.

artefaktum
kizárólag online

Túros Eszter

Nyugvópontok között

Dekonstruált erdő, holdbéli holt tájak, égi és földi perspektívák, párhuzamos világok, egymásnak feszülő tartalompárok, mozaikként szerveződő jelenvalóság.

artefaktum
kizárólag online

Dabóczi Géza

A színparázs varázsa

Első pillantásra úgy tűnhet, Mircea But tájképeket fest, a puszta látvány egy-egy részletét – ámde milyen homályos műfajkategorizálás ez!

artefaktum
kizárólag online

Mărcuțiu-Rácz Dóra

Rétegek rejtekében

Hasonlóan széles körű érdeklődés és technika jellemzi alkotói világát: újabb munkáiban a számítógépes grafika és kollázsmódszer dominál.

artefaktum
kizárólag online

Zilahi Nono

Bizarre, avagy épített gesztusok

Botár László festőművész, grafikus és formatervező 1959. július 20-án született Csíkszentkirályon.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb