No items found.

Versek

XXX. ÉVFOLYAM 2019. 18. (776.) SZÁM – SZEPTEMBER 25.

Gy. Szabó Béla: Üldögélő leányka, 1935


Szemben a várral


A könyvnapi,

egyórás dedikálási időmet

azzal töltöttem, hogy

vettem három könyvet

az eladó nénitől,

akinek a fia

terjeszti a könyveimet

Magyarországon,

hogy ne

szomorkodjon annyira,

lássa, hogy derék

határon túli vagyok,

aki nemcsak

támogatásért kuncsorog

az anyaországnak,

persze azért

van tartásom,

nem a saját köteteimet

vásároltam meg,

a néni szerint

a fészbukon kellett volna

gatyába ráznom az ismerőseimet,

hogy jöjjenek ki és vásárolják

az agyonlájkolt mese-

és versesköteteimet,

akkor most nem

lennék ennyire egyedül,

aztán végül is megtörtént a csoda,

a júniusi forróságban

egy öreg,

elengánsan öltözött házaspárt

sikerült a néninek

rábeszélnie egyik kötetemre,

megkérdeztem, kinek dedikáljam,

a nagymama azt mondta, a

kilencéves unokájának,

aki külföldön él,

hátha ebből a színes

képekkel teli könyvből

sikerül megtanulnia

a magyar konyhanyelvet.A világ


végén kéregetők fogadnak,

akár a katasztrófaturistát,

megbámulnak, aranykort ígérnek,

nincsenek üres órák,

beazonosítható a nemlét,

eloszthatatlan a maradék,

oldallépcső visz a tudatomba,

a biztonság öntelt hasadék,

égő tűzoltó a múltam,

kimenekíti magából az eget,

ismeretlen Isten hozza vissza

a lemaradt ékezetet,

mint szárítókötélen

a puha dunyha, vánkos,

kinn felejtődött az életem,

nem csoda, hogyha elázott.Szakadó eső


Árbócos felhők,

nincsenek maguknál,

nem jön a szemükre

álom.


Szedd össze magad,

egy levesesfazékba.

Mozdulatlanul.

Ahonnét jöttem.Egyszer


Sodródik a véletlen,

Istennek hiszi magát,

kit úgy irányítunk,

hogy kiegyezünk magunkkal.


Aminek története van,

kiönt az, mint

a megáradt folyó,

önmagát keresi.Ismerős


Térey János emlékére


Az életnek nincs

miről mesélnie,

földarabolva ilyenkor

a fejsze nyele,

elmédnek éle

kicsorbul bele,

hiszen csak most kezdődik,

hogy végül

mégiscsak színre lép

a semmiből sem okuló halál,

az ébresztő megszállott,

ki puszta emlékeidből

rendet rak,

mielőtt belebolondulna

a száműzetésbe,

ahová magaddal cipeled,

mint a vendéglátó

az üres hátizsákot.


Dedikáció


A fáradság a test ellenszere,

válasz a pontra,

ami felkerül az i-re,

máskor az s betű alá,

ami újabb és újabb

kérdéseket vet föl,

egyenesen az égig,

hiszen a hit mindent legyőz,

meg aztán mindenki legyőzhető,

gyors eljárásra van szükség,

véradás testből testbe,

sorsomat kétfelé vágó

tudatomtól nehezen szabadul

szórakozott magányom.


Keressünk hajótöröttet,

törékenyet, mint az üveg,

amiben történetünk

befejezésre vár.


Összes hónap szerzője
Legolvasottabb