No items found.

Búcsú egy felfedezőtől. Hantz Lám Irén (1937–2019)

XXX. ÉVFOLYAM 2019. 19. (777.) SZÁM – OKTÓBER 10.


Hantz Lám Irén tevékeny életére gondolok, amelynek szellemi gazdagságát itt, most csak jelezni lehet.
„Megszerettem Amundsen alakját, aki tudományos pontossággal, fantasztikus akaraterővel, felkészüléssel szervezi meg az Antarktisz meghódítását” – vallotta egyik egyetemi kurzusára, az Antarktisz tárgyúra emlékezve.
A csaknem negyven éve tartó, munkatársi, baráti kapcsolatunknak köszönhetően ismerem pályáját, és bár ő mintegy mentegetőzve „idejétmúlta idealista beállítottságát” emlegette – emlékezzünk hát kedves nevetésére – , leginkább felfedezőnek látom Hantz Lám Irént, Irocskánkat.
Miféle tengerek, hegységek, masszívumok, oázisok felfedezője lehetett ő, akinek egyetemi oktatói pályáját a politikai éghajlatok hét tanévnyire szabták, s aki Európa határain csak hatvanadik életéve küszöbén jutott túl? (Ekkor tapasztalta a Keresztül-kasul Amerikán című könyvében később leírtakat.) Negyven év távlatából visszatekintve úgy vélte, a sorsfordulat javára szolgált, nem lett az egyetemi munkahely bizonytalansága miatt megkeseredett ember, felőrölt lelki erővel, ambícióval. Középiskolai tanári feladatai közt a román tannyelvű Pedagógiai Líceumban (1969–1979), majd a Brassai Sámuel Líceumban a tanítást gyakorló hallgatók munkáját irányítva örült, hogy szakmailag, emberileg hatott a tanítványaira. Az ő szavával élve: „nem a falaknak beszélt”. A Brassaiban, ahol 1980-tól 1994-ig, nyugdíjas koráig dolgozott, kivitte a diákokat az iskolafalak közül; torockói kirándulásaik idején ismerte fel, hogy a gyönyörű természeti-­kulturális örökség módszeres látogatására nem adottak a feltételek. „Torockó lelkem egyik részévé vált. Szellemi és fizikai munkám áll abban, hogy a brassais gyerekeknek otthonuk lett Torockón a Tobiás-ház révén 1993-ban” − vallotta később. „Fantasztikus közösségi élmény volt az építés, valaminek a létrehozása” – emlékezett a torockói közösségi ház felavatására.
Örült, ha Torockó, továbbá Reményik, Áprily személyisége ismerőjeként tartották számon, Torockónak és Torockószentgyörgynek lelkes kutatótevékenysége nyomán – később angolra is lefordított – helyismereti könyvet szentelt, továbbá Enyednek is (Város az Őrhegy alatt. Nagyenyed szóban, képben, 2002). A város festőművésze, a Thorma János-tanítvány Vass Albert képeiből, de Torockó-tárgyú képekből is rendezett kiállítást az általa alapított Tobiás Éva Galériában. Naptárakat szerkesztett erdélyi festőművészek: Vass Albert, Dóczyné Berde Amál, Gruzda János és saját testvére, Jeneyné Lám Erzsébet munkáit felhasználva, ötletesen népszerűsítve. Ez volt a célja a Páll Lajos-­költeményekből és festményreprókból összeállított, ajándéknak szánt kötetével, a 2013-ban publikált Szivárványrenddel is (megjelenésüket, sajnos, a művész nem érhette meg).
Testvérére, Lám Erzsébetre művészi naptárral, orosz anyanyelvű, verskedvelő édesanyjára interjúiban, családtörténeti írásaiban emlékezett (lásd Emlékek búvópatakja, 2014). „Ez óriási dolog, amikor eredetiben tudod olvasni a művet, mert a lelkületét jobban érzed […] Ez a fajta másság gazdagabbá és szebbé tette az életemet, és jobban megértem azokat az embereket, akik szintén kettős kötődésűek” – mondta egyszer.
Édesapja, Lám Béla szellemi örökségén is érdemben munkálkodott, nemcsak A körön kívül bővített kiadásával és orosz fordításának szorgalmazásával, hanem személyes írásai közreadásával (Lírai feljegyzések egy kolozsvári polgárcsalád életéből, s. a. r., gond. Kv., 2002); Áprily Lajost, Mannsberg Árvédot, Reményik Sándort, Olosz Lajost is jelentő baráti körét szövegekben, képekben megjelenítő könyvében (Lám Béla levelezése Áprily Lajossal, Mannsberg Arvéddal, Olosz Lajossal és Reményik Sándorral, 2005); ezt a családi örökségként értelmezett irodalomolvasói, mikrohistoriográfusi érzékenységet jelzi A lámpagyújtogató. Reményik Sándor élete képekben és versekben című kötete (2007) is. Saját magyar költészeti preferenciáit jelzik könyvei versmellékletein túl az antológiák: Az erdőn túl Áprily- és a Benéz a havas Reményik-verseket művészi fotókkal kiegészítő, illetve kolozsvári templomokat tárgyul választó képes-verses ajándékkönyvecskéi (A templom arcai, amelynek második kiadása 2011-ben – A kolozsvári Farkas utcai református templom képben-szóban –, képanyaga révén László Dezsőnek is emléket állít, és a Templom a Főtéren – a kolozsvári Szent Mihály-templom képben-szóban, 2012).
A hogyan kellene élni kérdésre tapasztalatai és tiszta értékrendje alapján válaszolta, hogy szépen és jól… „mindig színvonalasan és lélekkel” kívánt munkálkodni. Abban „a bizonyos viharos, furcsa, nehézségekkel, ideológiákkal telített 20. században” – hogy az ő szavaival éljek – adatott élnie, és kicsit ebben a mostaniban is, amelynek értelmezéséhez még nincs meg a kellő távlatunk.
Ő a környezet értékeire, történetére hívta fel figyelmünket, a tanulás lehetőségét: felfedezte, hogy ki lehet lépni a nyilvánosság elé saját koncepciójú kiállítással egy Reményik-évfordulóra a családjában megőrzött anyagok és saját gyűjtése alapján, nyugdíjasan, sőt fizikai-lelki gondoktól gyötörten is keresni lehet az értelmet kisvilágunkban: összekapcsolva a már-már egymástól elszakadókat: természeti környezetet és emberi alkotást, családot és közösségeket, családi múltat és unokák által a jövőnek szóló üzenetet.
Felfedezte, hogy az ember saját világa is Antarktisz: összefüggésekben létezik. Édesapjáról mondta: „Erőt merítek gondolataiból.”
„A haláltól nem rettegek,De töprengek a pusztuláson,Csak lelkes művem – erre vágyom –A napvilágot lássa meg!”(Lermontov)
Erőt merítő, erőt adó ember, Isten veled! Lelkes műved velünk marad.
Kolozsvár, 2019. szeptember 16.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb