No items found.

Variációk Erdély-témára

XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 5. (787.) SZÁM – MÁRCIUS 10.


Az erdélyi identitásról szóló könyveket a tükörbe nézéshez hasonlítanám. Mindannyian szemléljük néha az arcukat, gyakran úgy is érezzük, hogy ismerjük annak minden részletét, majd folyton akad egy újabb apróság, amely addig elkerülte a figyelmünket.
Makkai Júlia Anna az Erdély arcai. Sikerkönyvek Erdély-­képe című könyvével azt próbálja bebizonyítani, hogy van még olyan megközelítésmódja a témának, amelyről eddig nem esett (elég) szó.
A kisméretű, puhafedeles könyv elsőre megtévesztheti az olvasót. A vármezői hőlégballon-fesztiválra emlékeztető borító (rajta egy lebegő hőlégballonnal) az asszociációból adódóan könnyed olvasmányt ígér. Ehhez képest már a bevezető fejezetben kisebb információözönben találjuk magunkat. A könyv célja olyan Erdélyről szóló, vagy itt játszódó, magyarországi kiadók által sikerkönyveknek nevezett írások bemutatása, amelyek ellentmondanak az archaizált ábrázolásnak. Hat szerző (Tompa Andrea, Méhes György, Bánffy Miklós, Cserna-Szabó András, Dragomán György, Ugron Zsolna) munkájának az elemzésére kerül sor, de ahhoz, hogy a témát részletesen körül lehessen járni, számos, más területről érkező (társadalomtudományok, marketing) elméleti háttérre van szükség. A bevezető két fejezetben ennek az elméleti háttérnek egyfajta gyorstalpalóját olvashatjuk. Szó esik az irodalom társadalomformáló szerepéről, a társadalmi reprezentációkról, a térségmárkázásról (place branding), a prezentizmusról, az emlékezetről és arról, hogy a hat kiválasztott író miként építi saját brandjét. S csak ezt követően tér rá az elemzésre, összehasonlításra.
Vincze Hanna Orsolya úgy fogalmaz a könyv kapcsán, hogy Makkai Anna Júlia „Nehéz helyzetben van, mert forrásanyagát irodalmi szövegek, ráadásul eltérő kanonikus rangú szövegek képezik. Így nem csak az irodalom és a társadalomtudományok, vagy a társadalomtudományok és a marketing-turizmus amúgy sem feszültségektől mentes viszonyában kell rendet tennie, hanem a három terület egymáshoz való viszonyában egyszerre.”
A szerzőnek ezt a rendteremtési vágyból fakadó megvalósítását követhetjük végig kétszáz oldalon keresztül. A sűrű, tudományágakon átívelő összefüggéseket felállító könyv semmiképp sem egy könnyed olvasmány. Szerteágazó, ugyanakkor egymáshoz kapcsolódó elméleteket szintetizál, amelyek – ha nem szeretnénk semmi fölött átsiklani – teljes figyelmet igényelnek.

Makkai Júlia Anna: Erdély arcai. Sikerkönyvek Erdély-­képe. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019.Összes hónap szerzője
Legolvasottabb