Fotó: Ady József. Forrás: https://archivum.helikon.ro/
No items found.

Szülők reggeli mantradala

Fotó: Ady József. Forrás: https://archivum.helikon.ro/

Sajnosmegint. Mostmártényleg. Nincstöbbidő. Felkellkelni.

Ébrenvagy? Holaszemed? Csakmégegykicsit? Márháromszormondtad. Keljfellécci. Mostmártényleg.

Keljfelléci.

Felkeltélmár? Mitcsinálszbent? Mérnemjösszki? Mostüresafürdő. Gyerelécci. Bemegydani.

Gyerelécci.

Mérnemjösszki? Mostüresafürdő. Hányszormondjam. Nekemiskell. Gyereléccci. Elfogszkésni.

Nemhallod? Elfogszkésni. Teddleatelefont! Várafürdő. Nemenjbedani.

Megvagyemár? Másnakiskell! Mitarteddig? Kihűlatea. Ennikell. Éhesleszel. Gyerehamar.

Végreittvagy. Előbbegyél. Akkoriskell. Csakegyfelet. Teádkihűlt? Ennyitettél? Éhesleszel. Dobhatomki.

Menjbedani! Mostüresafürdő. Nekemiskell. Mostkellmenni.

Gyerelécci.

Vitamintis. Bekellvenni. Kicsifehér. Kicsisárga. Abroszonvan. Betegleszel. Bekellvenni. Holvandani.

Neüldögélj. Öltözzélmár. Fiókbanvan. Hogynemlátod. Ottkellegyen. Ténylegnincsott. Elfogszkésni. Hovátettük. Ittazenyém. Ezisjómost. Nemislátszik. Habeteszed.

Készvagydani? Veddbedani. Abroszonvan. Azazövé. Nemvettebe? Nemvettedbe. Jajnesírjál. Délbenisjó.

Megkeressük. Nekezdjsírni. Tegnapmegvolt. Maismeglesz. Hovátettük. Egyéldani. Éhesleszel. Reggelikell. Mindjártjövök. Csakahúgod. Ittisvanni. Székalattvolt. Jóhogymegvan. Vegyedisfel.

Jövökdani. Nemtettemki. Azazövé. Ittatiéd. Bekellvenni. Betegleszel. Ennyitettél? Dobhatomki.

Bekellvenni. Abroszonvan.

Jajdegyűrött. Megnyomintom. Egypercadom. Ittisvanni. Igyekezzél. Táskádmegvan? Hogyhogymindjárt. Bekelltenni. Ernyődbennvan? Kulcsodbennvan? Bekelltenni.

Hogyhogypénztis? Nademennyit? Nincskészpénzem. Mértnemmondtad. Nincskészpénzem. Nemviszedbe. Mertnemmondtad. Jóleszholnap. Nemérdekel.

Ötpercvégzek. Várjálmegkint. Nagyonsürgős? Jajsietek. Mégecsakegyperc. Csakafogam. Nembajkésőbb. Gyeregyorsan.

Holvagydani? Ígynézelkii? Hogynézelki? Nemteszedbe? Nemveszedki? Ezttaláltad? Holvanakék?

Megfogszfázni. Holvanakék.

Tízóraid? Konyhapulton. Majdmeglátod. Hogyhogymegint. Mitpakoljak. Mamégezlesz. Holnapmáslesz. Nekisemmás. Ugyanazvan. Azatiéd. Teddbegyorsan. Konyhapulton.

Készvagykicsim? Neüldögélj. Kellafürdő. Tízpercünkvan. Csakafogam. Gyeremárki. Hozdafésűt. Kéthajgumi? Ittcsakegyvan. Egycopfisjó. Irtócsini.

Nemteszedbe? Hogynézelki?

Mindjártjövök. Csakafogam.

Nemteszedbe? Ígynézelki?

Mindjártjövök. Csakahajam.

Nagy Albert: Reggeli készülődés – 1961 (Forrás: https://archivum.helikon.ro)

Indulhatunk? Tornacuccod? Hogyhogyholvan? Nemmegmondtam? Márazeste? Tépemaszám. Ittvantessék. Csakhaladjunk. Kabátiskell. Délbennemkell. Mosthidegvan. Kellakabát. Nemérdekel. Akkoriskell.

Indulnikell. Nemérdekel.
Nemérdekel. Indulnikell.

Ottapulton. Nemtettedbe. Mértnemtetted. Nemmegmondtam. Csakdaninak? Nememlékszem. Neszövegelj. Indulnikell.

Jajalakás. Csatatérvan. Majddélután. Indulnikell. Kivanhúzva. Hogyhakérdem. Nézemújra. Kivanhúzva. Lépjélmárki. Zárommárbe.

Ugyefázol. Nemmegmondtam. Kellakabát. Nemmegmondtam. Üljbegyorsan. Fűtökisbe. Nincsishideg. Milesztélen. Lassanfűtbe. Milesztélen.

Hogyvezetez. Nemhaladunk. Nyolcpercünkvan. Nemhaladunk. Nealudjál. Ottisvagyunk.

Párpercmúlva. Ottisvagyunk.

Elaludtál? Nealudjál. Ottvansári. Ninidorka. Hogysietnek. Aznemgabi? Hogyvangabi? Holállokmeg? Nincsegyhelysem. Megálokitt. Ugorjatok.

Mitvillogez. Indulhattok. Nemállhatok. Ugorjatok. Nemkéstünkel. Dejókvagyunk. Mégvankétperc. Legyetekjók. Elfáradtam. Mégcsaknyolcvan. Váramunka. Legyetekjók.

Ugorjatok. Ugorjatok.
Összes hónap szerzője
Legolvasottabb