No items found.

2023-as Filozófiai esszépályázat IX.–XII.-eseknek

1) „Hogy egyáltalán felfogja [a vadember a társadalmat] […] meg kellene tanulnia, hogy léteznek emberek, akik örülnek, ha magukra vonhatják a többiek figyelmét, és akkor boldogok, ha mások boldognak tudják őket, nem akkor, ha saját tapasztalásuk szerint azok. Ebben áll az összes különbség valódi oka: a vadember önmagában él, a társas ember mindig kívül áll önmagán és csak a többiek véleményében képes élni, úgyszólván csak az ő ítéletükből szerez tudomást tulajdon létezéséről. Nem tartozik tárgyamhoz, hogy kimutassam: ez az állapot közönyössé tesz jó és rossz iránt, noha bőven szüli az erkölcsi szónoklatokat; mindent látszattá változtat, s így álca és játék lesz minden, a becsület, a barátság, az erény, gyakran még a bűn is, mert végül megtalálják a nyitját, hogyan lehet dicsőséget szerezni vele; egyszóval mindig másoktól kérdezzük meg, hogy mik vagyunk, soha nem merjük önmagunknak feltenni a kérdést, s miközben annyi filozófia, emberség, udvariasság és fennkölt elv övez bennünket, nem jut más nekünk, mint csalárd és hiú burka a becsületnek, amelyből az erény, az észnek, amelyből a bölcsesség, és az örömnek, amelyből a boldogság hiányzik.” (Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól

2) „Mivel a fogalmak hiánytalan rendje nem azonos a létezővel, az esszének nem célja a zárt, deduktív vagy induktív felépítés. Főként az ellen a Platón óta meggyökeresedett doktrína ellen lázzad fel, amely szerint a változó, az átmeneti nem méltó a filozófiához; fellép a múlandóval szembeni régi igazságtalanság ellen, amely azt újra és újra elítéli a fogalomban. Az esszé visszariad a dogmának attól az erőszaktételétől, amely szerint ontológiai méltóság illetné meg az absztrakció eredményét, az általa jelölt individuumokkal szemben [az] időben változatlan fogalmat.” (Theodor W. Adorno: Az esszé mint forma)

Lehetőség van rá, hogy aki akar, nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (pl. angolul) írt dolgozattal is pályázhasson. A szövegek angol nyelvű változata megtalálható honlapunkon. A pályázat résztvevői ezúttal a 2022/2023-as tanév IX–XII. osztályos tanulói lehetnek.

A 3-8 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen, aláírás nélkül a következő címre kell küldeni: esszepalyazat.kmfi@gmail.com. Beküldési határidő: 2023. április 9.  A pályázatok értékelése után, az esélyes/nyertes pályamunkák szerzőitől elkérjük személyes adataikat név, iskola, osztály, kapcsolattartási információikat (lakcím, telefon), valamint felkészítő tanáruk nevét.  A pályamunkákat díjazzuk. A díjak: I. díj 500 lej, II. díj 300 lej, III. díj 200 lej. A pályamunkák szerzőit szívesen látjuk a BBTE Filozófia szakának hallgatói között.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a 2023. április 22-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázat eredményéről.

További információk a pályázatról a http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/esszepalyazat honlapon találtok.


Összes hónap szerzője
Legolvasottabb