No items found.

A dadogás szabadsága

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 17. (847.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.

„szavaidban mindig legyen / szorongás, így tudsz majd / szorongatni / másokat” – jelenti ki A rügy című versben Kustos Júlia, és komolyan is gondolja. A Hullámtörő versbeszélője különböző szerepekbe bújva járja körül a szorongás alakzatait. Magabiztosan szólal meg több hangon is, legyen az szerepvers, példabeszéd, képvers, emlékezés vagy fohász.


Kustos lírája gondolati líra. Megszólalásmódja fokozottan nyelvi – az írott és mondott szó közötti feszültség izgatja. A nyelvi konstrukció, akár egy hullámtörő, megtisztítja, elcsendesíti, domesztikálja a belül örvénylő élményanyagot, amit teljes valójában lehetetlen megfogalmazni, csupán a felszín által sejthető, mit rejt a mély.


Bartók Imre már a fülszövegben is említi a dadogást, ami nem más, mint megfelelő kifejezés kényszeres keresése a nyelven túli tapasztalatokra, miközben tisztában van a tulajdonképpeni kimondhatóság lehetetlenségének tényével is. Épp ezért rengeteg utalást, nyomot rejt el, hogy minél közelebb vezesse az olvasót. Nem oszlik ciklusokra, de 33 verset tartalmaz a kötet, ami – a biblikus referenciáival együtt – szintén sokat sejtető.


A kötet borítóján az ismeretlen mester által festett Wilton-diptichon egy részletét láthatjuk. Címez is verset a névtelen művésznek, mely kétségkívül ars poeticaként is olvasható. Hiába sétál ki az alkotó a műve mögül és tűnik el, mert az ecsetvonásokban, apró részletekben úgyis megtalálhatók személyiségének apró nyomai – és ettől kel igazán életre a műalkotás.


/Bildung alcímmel ellátott versek sorozata egy szubverzív felnövéstapasztalatot mutat be. Első kötetek gyakori témája a kamaszkor lezárása és a felnőttség felelősségével való szembenézés. Itt azonban a személyesség mintha mindegyre rejtve maradna, inkább alakzat, mivel a polifón hangok között behatárolhatatlan marad.


Visszatérő témája a nőiség tapasztalata, társadalmi és fizikai szinten egyaránt. Ehhez sokszor olyan karakterek bőrébe bújik, mint Psyché vagy Ofélia, ezáltal is fokozva a magánmitologikus jelleget. Mert hiába a szociális normák és hiába segít az empátia, mert „A szégyent a bőrén mindenki / csak a lánykori nevén viselheti” (Név nélkül).


Erős indulás, néhány egészen kiemelkedő verssel. A Róza dala személyes kedvencem, egy öregasszony élettörténetét meséli el. Finom líraisága, fájdalma ellenére mégis élettől és szeretettől duzzad. Ha az elmúlt tíz év verseiből antológiát kéne szerkesztenem, ezt mindenképp beválogatnám.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb