No items found.

A század hamutartója - Mózes Attila-konferencia Kolozsváron

A 2022-es Bálint Tibor-konferencia után újabb, ezúttal Mózes Attila életművére fókuszáló konferenciát szervez a Helikon folyóirat, a KAB, az E-MIL, a Bukaresti Egyetem, valamint az EME. A kétnapos rendezvényen magyarországi és erdélyi irodalomtörténészek, különböző folyóiratok, műhelyek szerkesztői tartanak előadásokat Mózes Attila életművéről. 25-én délután az egykori pályatárssal, szerkesztő kollégával, Király László költővel Szántai János, az E-MIL elnöke beszélget, valamint Mózes Attila-átiratokat olvasnak fel az E-MIL meghívott tagjai.

A Mózes-konferencia plakátja

Mózes Attila erdélyi író, szerkesztő (1952–2017) életrajza, művei és a róla szóló kritikák digitalizált anyagával 2019 óta gazdagabb a Digitális Irodalmi Akadémia és ezáltal az olvasókhoz is eljutnak maguk a szövegek, immár lezárt munkássága feldolgozásával azonban adós az irodalomtudomány. A prózafordulat nemzedéke tevékeny szerzőjének látja őt Antal Balázs, olyan írónak, akinek pályája a hangulat-prózától tart az agresszivitás, a rútságtapasztalat egyre meghatározóbb terei felé.

Mi is hat ebben a prózában? Talán egy ereklye értékű, de inkább mementószerepű tárgy, amely a hétköznapokban is összeköti a nemzedékek szellemi életvilágait: „Dédapák veszteségeinek dús tapasztalataiból nem tanulnak a dédunokák. Ők is csak meghalni tudnak úgy, olyan méltósággal, ahogyan az örök-győztesek teszik. De él a kagyló. Ez itt, az íróasztalomon. A század hamutartója.” (Yesterday, Az Oroszlán Hava és egyéb történetek); a mikroszkopikus leírásokban további (pszichológiai, mediális, történelmi) dimenziókat sűrítő képek sora: „időtlen csönd”, „örök-őszi ég”, „meghatározatlan borongás”, „elröppenő közelkép” (A Gonosz színeváltozásai); még inkább a bevonó szerzői eljárások, az elbeszélés kis- és nagystruktúrákba rendeződő szigorú mívessége, az egyéni és a kollektív tudás szimultaneitása, a falusi és városi lét jelenkori dinamikája, a titokzatosság, a metaforikusság és a referencialitás összhatása az erősen vizuális történetekben. Korábbi kritikák utaltak e tárgyiasság, e (gyermeki látásmódot is őrző) képzeletmozgósítás komparatív lehetőségeire, de teljesebb magyar és világirodalmi rokonsága még felderítendő.

A több nyelven olvasó, széles látókörű szerző a kolozsvári Utunk/Helikon szerkesztője volt. 1978-tól kezdve haláláig publikált folyóiratokban, életében kilenc prózakötete jelent meg, esszéírói és irodalomkritikusi munkássága is figyelemre méltó. Mózes Attila írásai érdemesek az újraolvasásra, felfedezésre, értelmezésre, tágabb irodalomtörténeti kontextusban való elhelyezésre.

A 2024. április 25–26-án Kolozsvárt intézményközi összefogással tervezett nemzetközi tudományos tanácskozásnak ez a szakmai célja.

A konferencia részletes programja:

A század hamutartója – Mózes Attila-konferencia

Kolozsvár, 2024. április 25–26.

Szervezők: Helikon folyóirat, Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Bukaresti Egyetem, Erdélyi Magyar Írók Ligája, Erdélyi Múzeum-Egyesület 

Csütörtök, április 25. Kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Ion Mușlea Konferenciaterem

 

14,00: Megnyitó

Elnök: Szajbély Mihály

14,10–14,30: Egyed Emese (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): „Illúziónyi idő”. Prózaíró versről beszél

14,30–14,50: Borcsa János (Kézdivásárhely): Mózes Attila, a kritikus

14,50–15,10: Bíró-Balogh Tamás (Szegedi Tudományegyetem): „Dedikálási hagyományra való célzását értve és értékelve”. Mózes Attila irodalmi kapcsolathálózata könyvtárának dedikált kötetei alapján

15,10–15,30: Radics Péter (Petőfi Irodalmi Múzeum/Digitális Irodalmi Akadémia, Budapest): A digitális halhatatlanságról. Mózes Attila szövegei a DIA honlapján

15,30–15,50: Demeter Zsuzsa (Helikon, Kolozsvár): Mózes Attila és a Helikon

15,50–16,10: Beszélgetés, vita

16,10–16,30: Kávészünet

 

16,30–17,00: Király Lászlóval beszélget Szántai János

17,00–18,20: Kerekasztal-beszélgetés. Vezeti: Papp Attila Zsolt. Résztvevők: Antal Balázs, Radics Péter, Vermesser Levente, Vida Gábor

 

18,30–19,30: Látogatás a Helikon szerkesztőségébe

 

19,30: Szépirodalmi felolvasás a Bulgakovban. Résztvevők: Antal Balázs, Fekete Vince, Király Zoltán, László Noémi, Márton Evelin, Vermesser Levente, Vida Gábor, Wirth Imre

20,00: Vacsora

 

Péntek, április 26., KAB-székház

 

Elnök: Vincze Ferenc

10,00–10,20: Antal Balázs (Nyíregyházi Egyetem): A Mózes-novella „korszakai”

10,20–10,40: Szajbély Mihály (Szegedi Tudományegyetem): Entre chien et loup. A köztes lét kilátástalansága Mózes Attila prózájában

10,40–11,00: Bereczki Szende (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Narratív technikák Mózes Attila korai novellásköteteiben

11,00–11,20: Berki Tímea (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Napsugár, Kolozsvár): Történetek 1975–76-ból. Közelítések Mózes Attila életművéhez

11,20–11,40: Molnár H. Magor (Eső folyóirat, Szolnok/Szeged): „Indiánok nincsenek”. Posztkolonialista közelítések Mózes Attila Megváltás címűkisregényéhez

11,40–12,00: Beszélgetés, vita

12,00–12,30: Kávészünet

 

Elnök: Antal Balázs

12,30–12,50: Gintli Tibor (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Az idegenség színrevitelének narratív eljárásai Mózes Attila elbeszéléseiben

12,50–13,10: Horváth Csaba (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest): „Poste restante” – A levél mint szerepjáték a posztmodern irodalomban

13,10–13,30: Vincze Ferenc (Bécsi Egyetem): Újraírások és átderengések Mózes Attila prózájában

13,30–13,50: Bányai Éva (Bukaresti Egyetem): A „sarkig tárult csönd”. Mózes-novellák csendváltozatai

13,50–14,10: Beszélgetés, vita

14,10: A konferencia zárása

14,20: Ebéd

 

Támogatók: Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Helikon, Erdélyi Magyar Írók Ligája, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, BBTE

Communitas Alapítvány, RMDSZ, BGA, NKA, Méhes György – Nagy Elek Alapítvány, MOL, PKÜ, Gordias

A Mózes Attila-konferencia programja

 

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb