No items found.

A világ gyermekei békére vágynak

XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 3. (785.) SZÁM – FEBRUÁR 10.

December 16. és február 1. között különleges gyermekrajz-­kiállítás volt látogatható a Quadro Galériában. A tárlat az 1980–1990-es évekből származó rajzokat sorakoztatott fel, amelyek jelenleg a Quadro Archívum gyűjteményében találhatóak. A kiállítás Gally A. Katalin képzőművész és pedagógus felajánlása révén jött létre, aki 73 darab, a hatvanas, illetve a nyolcvanas–kilencvenes években készült gyermekrajzot adományozott a Quadro Archívum számára. E munkák a korabeli tantervnek megfelelő, állami képzőművészeti oktatás lenyomatai, egy válogatást képviselve a több mint harmincéves rajztanári pálya után fennmaradt anyagból.
A rajzok döntő hányada a tanár által előírt (kötelező) képzőművészeti feladatok és témák kivitelezése – csupán egy-­kettő tekinthető szabad, kötetlen témájúnak –, őszinte képet adva a korabeli mindennapokról, gyermeki világról, iskoláról, ugyanakkor hiteles keresztmetszetet is nyújtva a politikai rendszer ideológiájáról. A pionír és iskolai tevékenységeken kívül a mindennapi élet (játék, bevásárlás), valamint a munka, az évszakok, a mezőgazdaság, a sport, az űrkutatás, illetve az elképzelt jövő kap kiemelt szerepet. Képzőművészeti értékük mellett dokumentumértékük egyedülálló, hiszen nemcsak a kommunizmus időszakának, de az 1989 decemberében lezajlott, a Ceaușescu-rendszert megdöntő forradalomnak vizuális megjelenítése is tetten érhető néhány 1990-ben, röviddel az események után készült rajzon.
A látogató számára meglepetésként hat a munkák tematikai és stílusbeli sokfélesége, vizuális nyelvezetének változatossága és intenzív színvilága, de ugyanakkor a mögöttük levő kreatív gondolkodás, gyermeki őszinteség és komplex szemléletmód is – amelyek a dekorativitáson túlmenően felbecsülhetetlen értéket kölcsönöznek a gyermekrajzoknak. Bár a kiállított munkák csak egy válogatást képeznek az adomány anyagából – és még kisebb szeletét nyújtják a kommunizmus ideje alatt történő rajzoktatás vizuális dokumentumainak –, e fennmaradt képek hű látleletet adnak a korábbi rendszerről, mind belső, mind külső nézőpontból. Egyrészt megörökítik a pionírok világát, lelkesedéssel végzett tevékenységeit (iskolai felvonulások, mezőgazdasági munka stb.), öltözetét (sorszámmal ellátott egyenruha), gyermek- és különböző állami ünnepségeket (május 1., augusztus 23.), de a mindennapok nehézségeit (sorbanállás, jegyek alapján történő élelmiszerosztás), illetve a forradalom pillanatát és az azzal járó emberi veszteségeket is.
A Quadro Archívum ezen adomány révén újabb értékes anyaggal gazdagodott, amely a 20. századi romániai vizuális kultúra dokumentumainak megmentését és feldolgozását célozza meg. E gyermekrajzok őszinte és örökérvényű nyelvezete révén emléket kívánt állítani a forradalom 30 éves évfordulójának, a mindenkori gyermek világát idézve meg.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb