No items found.

„A világon minden rendben van”

XXX. ÉVFOLYAM 2019. 23. (781.) SZÁM – DECEMBER 10.Lehetséges-e másfél évszázad távlatából beszélgetnie az 1837-ben napvilágot látott Wittelsbach Erzsébet osztrák császárnénak az 1952-ben született Pavel Șușarăval? E kötetborítójának hátoldalán hosszúvers­nek, posztmodern ódának nevezett szövegben egy bánsági író már-már kínos személyességgel fordul ahhoz a legendás alakhoz, „akit az egész Császárság Sissinek nevez”. E személyesség indokolt, amint a kötet végén található kvázi-fülszövegből megtudjuk: az író képzeletét gyermekkora óta izgatta Sissi eszményképe. Az író a még monarchia-alattvaló nagybácsi történetein keresztül ismerkedik meg a császárné alakjával. Azt látja, hogy már a halálát követő évtizedekben is mesebeli történetek keringenek róla: az Albániában harcoló katonák teljesen természetesnek veszik, hogy Sissi bármikor felbukkanhat az utcasarkon, hogy inspekcióba jöjjön a sereghez. Șușară poémája azonban nem a legendák boncolgatása, sokkal inkább azok kiváltó okáé: a szöveg Sissi lényét szeretné megragadni. Hol a császárvárostól távol eső vidéken élő alattvaló hangján szólal meg (mely hangra Sissi, úgy véli, figyelmes lesz), hol a fiatal, szerelmes Sissi saját belső hangján (mely azokat a naivan egyszerű, áradóan érzelmes szövegeket írja, melyeket a szerző a császárnétól beszúr a szövegbe), hol egyenesen az őt 1898-ban meggyilkoló Luigi Lucheni hangján. Talán ez utóbbi a legizgalmasabb: a gyilkos nevében poémát írni az ideálhoz. Poémát, mely zárlatában Luigi Lucheni hangján figyelmezteti Sissit: ne jöjjön Genfbe, ne menjen ki a házból, ne éppen szeptember 10-én, mert ha ez mégis megtörténik, sajnos találkozni fog… Nem vele, Luchenivel, hanem a nagybetűs Történelemmel. Igen, ezt érezzük végig a szövegben. A sokszínű, sok történetű és történelmű Bánság írójának hangján éppen a történelem folytat párbeszédet versben. Szerelmes versben, vátesziben, néha látszat-értelmetlenül kusza avantgárdszerű verssorokban. Olyanokban, mint a történelem maga: nyilván minden sor kapcsolódik valamihez, ez esetben Sissi életének tragikumához. De hogy hogyan? Közvetlenül? Képletesen? Ez rejtély: döntse el a mindenkori olvasó.

Pavel Șușară: Sissi. Fordította: Demény Péter. Lector Kiadó, 2018.Összes hónap szerzője
Legolvasottabb