Páll Lajos: A kecskefejő
No items found.

(Éles fény) (Versek)

XXXIV. ÉVFOLYAM 2023. 10. (864.) SZÁM – MÁJUS 25.
Páll Lajos: A kecskefejő

(Éles fény)

Lapszéljegyzet Jn 9,39-hez


Kezdetben csak mozgó fákat lát,

aki vak volt eddig, és nézni tanul.

Aztán mozgó embereket,

tévelygő, botladozó árnyakat.


*

Gyengénlátó,

aki nem érzékeli a történések folytatását,

az út megkerülhetetlen lejtőit,

váratlan kanyarait,

az előttünk tátongó vermeket,

a romlás egyirányú útjait.


Világtalan, aki eltéved

a jelenségek világában,

önnön útvesztőiben.


Vak, aki botladozik, tapogatózik az időben,

és csalódik mindenekben.


Aki nem lát ki önmagából,

önnön sötétségében káromolja

a fény hiányát.


*

Vakok vezetnek világtalanokat.

Válságból válságba,

cseberből vederbe.

És minden verem váratlan meglepetés.

„Nem erre számítottunk”.


Rövidlátó, ki csalódik számítgatásaiban,

és nem is sejti, káprázatokban bízik.


A vakság az önteltség tünete.

Szűk mindentudás.


*

Talán mi is vakok vagyunk?”


*

A sötétség nem a fény hiánya:

a látás fogyatékossága.

Tapogatózó elme vélt határozottsága.

Falakba ütköző irány konoksága.


Ha vakoknak tudnánk magunkat,

talán földerengene a fény,

a messzeségből jövő,

talán kitárulkozna a magasság.


*

Ha megjelenne a növekvő,

el nem fogyó világosság,

megsebezne az éles érintés:


világtalan voltál,

vermekbe estél,

mélységekből kiáltottál.


*

És ha szemed újra szelídebb fényt érez,

látásod hozzászokik a teljességhez.

Elengeded mindazt, miben éltél vakon.

Nézni tanulsz, árnyakon túltekintve.


(Léptek, lélegzetek)


Falak. Ledőlnek a pillanatok.

A kódex betűit konok egér rágja.

Morzsák hullnak a csillagos égből. Nem tudom,

merre nézzek. Szúrnak a fények hosszú lándzsái.

Törékeny délután. Homályba öltözik a távol.

Közeledik és távolodik a határ. Gondolat-kupolák.

Dallam-szilánkok. Repedezett föld, töredezett évszak.

Kúszik a fény a romok alatt. Léptek, lélegzetek, holt lelkek.

Dőlnek a fémkerítések. Vagyok, vagy már nem én vagyok.

Csalánlevelek bújnak elő a sziklatömb alól.

Lendül az ötlet. Koccanások, karcolások. Koppan az idő,

elhallgat. Az égtájak elmozdulnak.

Visszanézne az eltávozó. Békabőr-királyfi. Serken a szó.

Vízcseppek csüngnek. Madarak elülnek. Rád szürkülödik az ég.

Csalnak a képek, émelyítő mámorba ringatnak.

Tükörszilánkok őrzik volt arcainkat.

Sarkcsillag hűlt helye.

Vár a jövendő: tud a tapintatról.


Összes hónap szerzője
Legolvasottabb