No items found.

Feledés–lélek–visszatérés

XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 13. (699.) SZÁM – JÚLIUS 10.
fulszoveg_erdos_kata_kuncz_borotpKuncz Aladár: Egy márványdarab. Kriterion Könyv­kiadó, Kolozsvár, 2015.

Kuncz Aladár életműsorozatának második kötete novellákat, karcolatokat, tárcaelbeszéléseket tartalmaz. Továbbá az egyetlenegy drámáját, mely Csokonai Vitéz Mihály haláláról szól. Ezek a művek a szerző – Kuncz – sokrétűségéről tanúskodnak, ellentmondanak annak a közhelynek, miszerint „egykönyvíró” lett volna.
A Történelmi pillanat, valamint a Megváltó fordulat fejezetek irodalomkritikai cikkeit, tanulmányait foglalják magukba. Érdekfeszítő az a riportsorozat, amelyet utolsó franciaországi útján készített; rajongással ír Grenoble-ról, az alpesi fővárosról, ahol mindenki nyelvmester, összehasonlítva mindezt egy általa elképzelt erdélyi álomképpel. Ez az utópia az otthon és külföld közti párhuzam révén a lemondás, ragaszkodás ambivalens érzéseire vonatkoztatható. Egy álombanjáró följegyzései című fejezet a novellákat tartalmazza. Miben keresendő ezen írások esszenciája? A merengés, visszatérés, reménykeresés, vágy és vágyódás – néhány jelző, amelyek a fordulatokkal teli történetek ismérvei – s mindezek együtt teszik élménnyé a műveket az olvasó számára.
A címadó novella egy régi szerelem történetét mutatja be, melyet a narrátornak egy erdész mesél, akinek „bölcsője az erdő”, hiszen titokzatosság, rejtély és békesség veszi körül, amit a természet sugall számára. Lelke is ebben a misztikus ősiséget jelképező térben talál otthonra. Ez a nyugodt közeg az, ahol egymagában, elzárkózva a külvilágtól éli meg mindennapjait. Házának bemutatása aprólékos, a tárgyak, fényképek – nőkről, családtagokról –, amelyek körülveszik, mögöttes tartalmakat hordoznak, ilyen az ablak előtt álló márványdarab is. Egy szobrászé volt, aki halálos ágyán élete legszebb alkotásának minősítette. Mitől válik különlegessé ez a megnemalkotottalkotás, amelyben mégis benne van minden csoda? Lehetséges, hogy a keresés és megtalálás folyamatában nyilvánul meg, de a megtalálás az olvasó feladata.
A kötetben megjelent szövegek egy-egy sajátos érzést írnak le, ami minden embert másként érint, a publicisztikai szövegek a századelő aktuális problémáira világítanak rá Kuncz szemszögéből. Rendkívüli olvasmány irodalomtörténeti, kritikai, s nem utolsósorban szépirodalmi vonatkozásban.Összes hónap szerzője
Legolvasottabb