No items found.

IttMást

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 06. (836.) SZÁM – MÁRCIUS 25.

2022. március 12-ig tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK) a 2021 decemberében megnyitott IttMást – Romániai magyar képzőművészet 1975 és 1989 között című kiállítás, melynek kurátora Vécsi Nagy Zoltán és Madaras Péter.


A tárlat két szempontból is mérföldkőnek tekinthető: egyrészt ez a projekt Vécsi Nagy Zoltán, az EMŰK volt igazgatójának nyugdíjazása előtti utolsó projektje, másrészt egy olyan korszak bemutatására való törekvés, mely mélyen meghatározta a romániai magyar művészet fejlődését. Vécsi Nagy Zoltán ennek a periódusnak és generációnak nem külső szemlélője, hanem cselekvő részese volt. Számos kritikát, művészettörténeti tanulmányt írt erről a korszakról, évek óta arra törekszik, hogy megismertesse a nagyközönséggel a művészeket és életműveket. Ezt a törekvést jól példázza az is, hogy a korszak bemutatásának már voltak előzményei, hiszen ugyancsak az EMŰK-ben voltak megtekinthetők a Szocrelatív és Felezőidő című tárlatok, melyeknek folytatásaként nyílt az IttMást – Romániai magyar képzőművészet 1975 és 1989 között című kiállítás.


Fontos kiemelni azt, hogy a tárlaton megtekinthető munkák egy része nem ad reprezentatív képet a különböző művészek életművéről, hiszen sokan közülük stílust, technikát váltottak, sőt, egyesek napjainkban többé-kevésbé meg is tagadják az akkori munkásságukat. Megnyitószövegében Vécsi Nagy Zoltán hangsúlyozta, hogy „a kiállítás anyaga csupán töredéke és mindössze mintaszerű felmutatása egy lényegesen bővebb anyagnak”, hiszen mind logisztika, mind hely hiányában lehetetlen volt teljes mértékben bemutatni ezt a periódust.


A tárlat anyaga az 1975 és 1989 közötti időszak anyagából készült válogatás. Ez az a periódus, amikor a közép-kelet-európai országokban és romániai (magyar) kontextusban számottevő tényező volt a kommunista diktatúra színre kerülése, amely a művészet alakulásában és fejlődésében radikális törésvonalat eredményezett. Ebből kifolyólag a fent említett területeken a 20. század művészetének fejlődése arra volt kényszerülve, hogy más haladási irányt és formát vegyen, mint a nyugat-európai országokban. A romániai magyar művészek helyzete kisebbségi létükből adódóan is specifikus, egyrészt a kommunista diktatúra nacionalista jellege miatt, másrészt pedig a két főváros, Budapest, illetve Bukarest felé való fordulási lehetőségük által is, amely a mindkét helyen, de egyik helyen sem levés állapotát eredményezte.


A kiállításon látható munkák a megtűrt kategóriában1 született alkotások, amelyek túlnyomórészt az Erdélyben, Partiumban és Bánátban földrajzi régiók szerint kialakult művészeti csoportosulások irányát követik, jól érzékeltetve ezeknek a csoportosulásoknak az alkotói szellemiségét. Ilyen volt például a nagyváradi ’35-ös Műhely,2 vagy a korábbi Apolló körből (1975–1980) átstrukturálódott marosvásárhelyi Műhely Alkotókör (utóbb MAMŰ). Sepsiszentgyörgyön legkorábban a Grup 3 jelentkezett újító elképzelésekkel, majd a Baász Imre által szervezett 35-ös Műhely szellemiségét képviselő tematikus kiállítások adtak egy erőteljes löketet a sepsiszentgyörgyi művészeti életnek, ennek egyik példája az 1981-ben megvalósult, országos kitekintésű Médium kiállítás.


E művészeti csoportok között szoros kapcsolat állt fenn, aminek nyomát a mail-art munkák, levelezések, postai küldemények őrzik. A tárlat fontos részét képezik a ’80-as évek új figuratív festészetének képviselői is.


Az IttMást – Romániai magyar képzőművészet 1975 és 1989 között címet viselő tárlat alkotásainak csoportosítása és elrendezése egy különleges dialógust hoz létre, amely lehetővé teszi a látogató számára mind a csoportok dinamikáját, mind az egyéni életutak egy szeletének a megértését 15 év kontextusába helyezve. Attól függetlenül, hogy e periódus után hogyan alakultak az egyéni sorsok, utak, stílusok, egy olyan generációt van lehetőség megismerni a kiállítás által, akik ’89 előtt és az azt követő évtizedekben is meghatározó alakjai voltak a romániai és a nemzetközi művészeti szcénának.IttMást – Romániai magyar képzőművészet 1975 és 1989 között, Erdélyi Művészeti Központ, Sepsiszentgyörgy, 2021–2022.


Jegyzetek

1 Romániában a ’89 előtti periódusból három nagy művészeti mozgásirányt lehet elhatárolni: hivatalos, hivatásos és megtűrt kategóriák.

2 A Romániai Képzőművészek Szövetségének fiókszervezeteként alakult.
Összes hónap szerzője
Legolvasottabb